Kommun & skola


Genom ett samarbete med Teach for Sweden ges skolor och kommuner möjlighet att rekrytera modiga, motiverade och ämneskunniga ledare till klassrummet.


Vi agerar som en knytpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har samma förutsättningar. Därför rekryterar vi akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram där de arbetar på skolor samtidigt som de utbildas till behöriga lärare. Under programmet får de personlig coachning och en ledarskapsutbildning.

Teach for Sweden är en ideell, politisk och religiöst oberoende stiftelse som främst finansieras av utbildningsdepartementet. Vi samarbetar med skolor och kommuner som söker kompetens inom matematik, NO, teknik, svenska, engelska och moderna språk. Det är dessa ledare vi vill placera på din skola!

Tvåårig ledarskapsresa

Ledarskapsprogrammet är kärnan i vår verksamhet. Vi vet att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att höja elevers studieresultat är kompetenta och engagerade lärare som är tveklösa ledare i klassrummet.

Vi hjälper till att rekrytera och placera ledare med ämnesbehörighet på skolor där behoven av modiga, engagerade och kunniga lärare är som störst.

Vi är tre aktörer med olika roller och ansvar, som tillsammans skapar goda förutsättningar för ledaren att göra ett bra jobb i klassrummet under sin resa till behörig lärare.

TFS åtaganden

 • Rekryterar, väljer ut och antar ledare till det tvååriga programmet
 • Utbildar, handleder och coachar ledarna
 • Mentorskapsprogram där ledare matchas med chef från näringslivet
 • Erbjuder fortbildning för VFU-handledarna

Lärosätenas åtaganden

 • Ansvar för den kompletterande pedagogiska utbildningen. Vi samarbetar med:
  • Karlstad Universitet
  • Högskolan i Halmstad
  • Luleå Tekniska Universitet
 • Genomför närträffar 3 gånger per termin

Skolans åtaganden

 • Anställer TFS-ledaren på 100 % och skapar en tjänst på 80 % med ett hållbart schema
 • Tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd
 • Genomför introduktionssamtal med rektor i samband med att TFS-ledaren påbörjar sin anställning på skolan

Samarbeta med oss!


Teach for Sweden arbetar för en likvärdig skola och samarbetar därför med skolor, årskurs 6-9, utvalda utifrån Skolverkets statistik gällande:

 • Behörighet till gymnasiet
 • Meritvärdet
 • Föräldrars utbildningsbakgrund

Vi är nu inne på vårt femte verksamhetsår och har sedan 2013 placerat över 100 ledare på skolor runt om i Sverige. Idag har vi 72 ledare placerade på 62 skolor i Stockholms-, Göteborgs-, Luleå- och Malmöregionen. 34 ledare har gått igenom programmet och ingår i vårt alumni.

Behöver din skola eller kommun anställa fler ämnesbehöriga och engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet?

Vi hjälper gärna till!

Läs mer


”Våra förväntningar är att kunna knyta upp skickliga personer med delvis annan bakgrund än den gängse. Men också att det är ett starkt värde att visa på konkreta exempel på hur man vidgar perspektivet och kan tänka om skola och lärande i ett större sammanhang. Vi har identifierat ledarskap som en av avgörande faktor för framgång i skolan, något vi hoppas och tror på att kunna utveckla i samarbete med Teach for Sweden.”

 

Pär Arvidsson-Fäldt, Förvaltningschef grundskolan Borås kommun. Ny samarbetskommun inför ht-17


 


”Vi i Malmö Stad växer mycket. Vi får många nya elever varje år och behöver mer personal. När vi upptäckte Teach for Sweden för några år sedan såg vi att detta var en ny möjlighet att nå fler duktiga medarbetare. Idag har vi ett antal TFS-medarbetare och det har varit mycket framgångsrikt. Nu hoppas vi att vi ska få ännu fler med kommande omgången.”

 

Anders Malmquist, Grundskoledirektör Malmö Stad”Jag har fått en medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket. Ända från början har jag upplevt ett professionellt bemötande, inför intervjuerna med de ledarna som var intresserade av att jobba hos oss fick jag tydlig information om vad det innebär för oss. Jag känner att det har varit lätt att få kontakt, och det har varit snabb återkoppling när jag har haft frågor.”

 

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i SDF Angered”Stockholms stad står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och elevernas resultat. Vi behöver varje år rekrytera ca 1700 lärare till våra olika skolformer och behöver därför arbeta med ”nya vägar in i läraryrket” – där är TfS en viktig samarbetspartner då de ledare TfS rekryterar blir skickliga lärare i våra skolor. Vi behöver också rekrytera personer som har ett starkt engagemang för elever i de områden där resultaten är sämre – personer som vill och kan engagera sig för varje unges lärande!”

 

Astrid Gadman Norderfeldt, personalchef på avdelningen för personal och kompetensförsörjning på utbildningsförvaltningen Stockholms stad


Hör av dig!

Vill du veta mer om vad det innebär att anställa en TFS-ledare eller ingå ett samarbete med Teach for Sweden? Tveka inte på att höra av dig till oss i placeringsteamet, vi svarar mer än gärna på alla dina frågor!