Ekonomi och styrning

Teach for Sweden vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att verka för en likvärdig skola. Vårt arbete möjliggörs genom gåvor och bidrag från olika aktörer därför är allmänhetens och givarnas förtroende mycket viktigt för Teach for Sweden.  

Som innehavare av 90-konto granskas vår verksamhet av Svensk insamlingskontroll och här kan man också ta del av styrdokument och årsredovisningar för stiftelsen.

 • Teach for Swedens stadgar

  Updated: 18 03 23

  File type: PDF

  Download

 • Årsredovsning 2016

  Updated: 18 03 23

  File type: PDF

  Download