Våra ledare


 Våra ledare består av akademiker, nyutexaminerade och yrkesverksamma som alla samlas under ett driv att göra skillnad för alla barn. Genom vårt ledarskapsprogram agerar de ledare i klassrummet och ansvarar för sina elevers utbildning under två år. Våra kandidater är våra hjältar, de gör skillnad varje dag.

Cohort 17


Cohort 17 är en historiskt stor grupp på 68 fantastiska individer. Cohort 17 är den första grupp där ett fåtal ledare har placering utanför våra 4 huvudregioner i och med ett pilotprojekt som är under utveckling.

  • Antal ledare: 69
  • Nådda elever: ~5520

Cohort 16


Hösten 2016 påbörjade cohort 16 sin ledarskapsresa med oss och klev in i klassrummet. Cohort 16 är den första av våra grupper som är spridda över 4 regioner.

  • Antal ledare: 36
  • Nådda elever: ~2880

Cohort 15


Cohort 15 klev in i klassrummet hösten 2015 och har under två år gjort stor skillnad i sina klassrum. I juni 2017 tog de examen ur ledarskapsprogrammet och dubblerade antalet medlemmar i vårt alumninätverk!

  • Antal ledare: 32
  • Nådda elever: ~2720

Cohort 14


Den andra gruppen in i ledarskapsprogrammet, mer än dubbelt så stor som Cohort 13. Gruppen tog sin examen 2016 där många hade siktet ställt på skolans värld och skolkarriären men några letar sig vidare ut i näringslivet.

  • Antal ledare: 23
  • Nådda elever: ~1840

Cohort 13


Cohort 13 består av 11 fantastiska ledare som 2015 tog examen från ledarskapsprogrammet. Vid examen valde alla alumner att arbeta vidare i skolans värld. De kommer alltid vara våra pionjärer.

  • Antal ledare: 11
  • Nådda elever: ~880