Behörighet, utländska betyg & annat

Vad krävs för att du ska vara behörig?

Som en del i vårt ledarskapsprogram läser du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU:n är på 90 hp och ger dig full lärarbehörighet efter programmet två år. Eftersom KPU:n är en universitetsutbildning finns det akademiska förkunskapskrav som du behöver uppfylla för att kunna antas. På den här sidan kan du läsa mer om de akademiska kraven och hitta länkar till vidare läsning.

Akademiska krav

För att vara behörig till KPU:n behöver du uppfylla följande:

  • Universitetsstudier om minst 90 hp i matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska, spanska, franska, tyska, samhällskunskap, religion, historia eller geografi
  • Dina 90 hp behöver inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp och täcka in relevanta moment (se pdf nedan)
  • För att få behörighet i fler ämnen krävs 45 hp per ämne samt att dessa täcker in relevanta moment

Granskningen av dina akademiska meriter och beslut om behörighet fattas av Högskolan i Halmstad, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet.

Utländska betyg

Har du en utländsk universitetsutbildning så är det bra att tänka på att du uppfyller den nedanstående kraven:

Gamla högskolepoäng?

Alla högskolepoäng som tagits innan den 1 juli 2007 ska multipliceras med 1,5 för att översättas till det aktuella systemet. 1 högskolepoäng i det gamla systemet är med andra ord 1,5hp i det nya.

Vilka ämnen?

I år har vi som ambition att utöka antalet ämnen som vi rekryterar inom. Bristen på behöriga lärare finns, enligt Skolverkets bedömningar, inte bara inom Ma, NO och språk längre. Därför satsar vi i år på att rekrytera inom Ma, NO, språk och nytt för kommande Cohort; SO.

  • Ämnesspecifika krav för antagning till KPU

    Uppdaterad: 16 07 11

    Filtyp: PDF

    Ladda ned

Tror du att du har vad som krävs för behörighet till programmet?

Då ska du skicka in en ansökan till vårt ledarskapsprogram! Ansökan är första steget i vår rekryteringsprocess och din chans att se om du matchar vår profil. Ta gärna kontakt med vårt rekryteringsteam om du har några frågor.