Behörighet, utländska betyg & annat


Vad krävs för att du ska vara behörig?


Som en del av vårt ledarskapsprogram läser du ett verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram (VÄP). VÄP är en kompletterande pedagogisk utbildning som efter det genomförda programmet ger dig full lärarbehörighet.

Eftersom VÄPen innebär universitetsstudier så finns det därför akademiska förkunskapskrav som du behöver uppfylla utöver en avklarad rekryteringsprocess. På denna sida kan du läsa mer om våra behörighetskrav och hitta länkar till vidare läsning.

Akademiska krav

För att vara behörig till VÄPen, som är en obligatorisk del av ledarskapsprogrammet, behöver du uppfylla följande akademiska krav:

  • Universitetsstudier med ämnesinriktning mot matematik, teknik, fysik, kemi, biologi, svenska, spanska, franska, tyska eller engelska
  • Minst 90 hp inom ditt huvudämne inklusive ett självständigt arbete i samma ämne
  • För behörighet i ett andra och tredje ämne krävs 45 hp i vardera

Granskning och beslut om behörighet fattas av Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet och Luleå tekniska universitet. Behörighetsmatris för VÄP kan du hitta längst ned på denna sida i pdf-form.

Utländska betyg

Har du en utländsk universitetsutbildning så är det bra att tänka på att du uppfyller den nedanstående kraven:

Gamla högskolepoäng

Vid omräkning av poäng som tagits före 1 juli 2007 till högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng. Vi ber dig därför att i ansökan räkna om dina gamla poäng till högskolepoäng genom att multiplcera dem med 1,5. Detta ger oss en bättre bild av dina akademiska meriter. 

Vilka ämnen?

I nuläget riktar vi oss enbart mot de naturvetenskapliga ämnena matematik, teknik och NO (kemi, biologi och fysik) och språken svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Vi har som avsikt att utöka antal ämnesområden i takt med att vi expanderar vår verksamhet. Lärarbrist och elevernas behov är något som drabbar alla ämnesgrupper men i nuläget är det störst inom matematik, teknik och NO.

  • Behörighet till VÄP

    Uppdaterad: 16 07 11

    Filtyp: PDF

    Ladda ned

Tror du att du har vad som krävs för behörighet till programmet?

Då ska du skicka in en intresseanmälan till Teach for Swedens ledarskapsprogram och ge dig själv en god grund att stå på. Genom en intresseanmälan håller vi dig uppdaterad om kommande rekryteringar och senaste nytt kring antagning till programmet!