Behörighet, utländska betyg & annat

Vad krävs för att du ska vara behörig?

Som en del i vårt ledarskapsprogram läser du en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU:n är på 90 hp och ger dig full lärarbehörighet för högstadiet efter programmets två år. Eftersom KPU:n är en universitetsutbildning finns det akademiska förkunskapskrav som du behöver uppfylla för att kunna antas. På den här sidan kan du läsa mer om de akademiska kraven.

Akademiska krav

För att vara behörig till KPU:n behöver du uppfylla följande:

  • Universitetsstudier om minst 90 hp i matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska och spanska.
  • Dina 90 hp behöver inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp och täcka in relevanta moment (se pdf nedan)
  • För att behörighet i två ämnen krävs 90 hp + 60 hp, för treämnesbehörighet behöver du istället 90 hp + 45 hp + 45 hp.

Granskningen av dina akademiska meriter och beslut om behörighet fattas av Högskolan i Halmstad, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet.

För mer information om de akademiska kraven, vänligen tryck HÄR.

Utländska betyg

Har du en utländsk universitetsutbildning så är det bra att tänka på att du uppfyller den nedanstående kraven:

Gamla högskolepoäng?

Alla högskolepoäng som tagits innan den 1 juli 2007 ska multipliceras med 1,5 för att översättas till det aktuella systemet. 1 högskolepoäng i det gamla systemet är med andra ord 1,5hp i det nya.

Vilka ämnen?

I år har vi som ambition att fortsätta rekrytera i de ämnen där det finns störst behov. Bristen på behöriga lärare finns, enligt Skolverkets bedömningar inom Ma, NO och språk. Dessa ämnen kommer vara huvudsaklig fokus för rekryteringen till cohort 19.

Tror du att du har vad som krävs för behörighet till programmet?

Då kan du ansöka till vårt ledarskapsprogram! Intresseanmälan håller dig uppdaterad inför framtida rekryteringsomgångar. Ta gärna kontakt med vårt rekryteringsteam om du har några frågor.