Hur rekryterar vi?

För hitta rätt förmågor hos våra sökande har vi en utförlig rekryteringprocess. I olika moment söker vi efter dina styrkor och letar efter kvaliteter som vi vet kommer ge resultat i klassrummet.

  • Ansökan

  • Urvalsdag

  • Behörighets- granskning

  • Erbjudande

  • Placering

Ansökan

Du startar din ansökningsprocess till vårt ledarskapsprogram genom att fylla i ”Ansökan del 1”. I ansökans första del är vi intresserade av att veta vad som motiverar dig att söka till vårt ledarskapsprogram. Vi ställer även frågor om bland annat kontaktuppgifter, utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter.

Har du, utifrån ansökans första del, en profil som vi tror kan matcha vårt ledarskapsprogram skickar vi ut ”Ansökan del 2”. I denna del av ansökan vill vi lära känna dig bättre genom att du får svara på frågor rörande exempelvis ledarskap, dina drivkrafter, värderingar och värdegrund.

Urvalsdagen


Nästa steg i vår rekryteringsprocess är urvalsdagen. Om vi ser att du har en matchning till vårt ledarskapsprogram utifrån Ansökan del 1 och 2 kommer vi att bjuda in dig till en urvalsdag. Under en halvdag fortsätter vi att leta rätt matchning till programmet och i olika moment testar vi 5 huvudsakliga kompetenser

På urvalsdagen kommer du bl.a. genomföra en testlektion, en intervju och en gruppövning.

  • Social kompetens

  • Lösningsfokus

  • Målmedvetenhet

  • Självinsikt

  • Kreativitet

Efter urvalsdagen

Granskning av högskolepoäng

Har du en matchning till programmet utifrån våra urvalstester så är nästa steg en granskning av dina högskolepoäng för att kolla din akademiska behörighet.

Granskningen av dina högskolepoäng görs av Halmstad Högskola och Karlstad Universitet och det är de som fattar beslutet om du är ämnesbehörig till de akademiska momenten av ledarskapsprogrammet.

Läs de akademiska kraven här

Erbjudande?

Om du matchar till vårt ledarskapsprogram utifrån urvalstesterna och bedöms ämnesbehörig av våra samarbetande lärosäten vill vi erbjuda dig en plats i programmet.

När du får ett erbjudande kan du känna dig trygg med att vi tror på dig och att du har det som krävs för att arbeta för allas barn till en likvärdig skola och vi hoppas att du vill vara med och arbeta för det tillsammans med oss.

Anställningsprocessen


När du tackat ja

Nästa steg är att du träffar placeringsteamet och påbörjar arbetet för att hitta en tjänst på en skola.

TFS samarbetar med ett stort antal huvudmän och det är främst hos dessa TFS:are blir anställda. Är du nyfiken på våra samarbetspartners klicka här.

Målsättningen är att du har en anställning klar till midsommar men vi hittar skolor fram till terminstart. Vi har placerat över 220 TFS:are och har hittat anställning till alla genom åren.

TFS-distans

För att ge fler personer med rätt matchning möjlighet att erbjudas en plats i ledarskapsprogrammet finns upplägget TFS-distans.

TFS-distans innebär att du kan arbeta på en skola utanför de tre huvudregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Med distansupplägget tar du ett större ansvar för att hitta en anställning.

Skillnaden för dig i ledarskapsprogrammet är att handledningen är webbaserad.

Är du sugen på att börja din resa mot ledarskap och ett meningsfullt arbete?

Då ska du ansöka redan nu för möjligheten att bli utvald. Genom intresseanmälan får du inbjudningar till våra rekryteringsevents och missar inga deadlines!

Ansökan Kontakta oss Intresseanmälan