100% rekommenderar att anställa en TFS-ledare

HT-17 började 68 nya ledare vårt ledarskapsprogram. Tillsammans med de som går programmets andra år är det idag över 100 aktiva ledare i programmet.

Ledarna i cohort 16 och 17 är placerade på drygt 80 skolor i 32 kommuner, från Överkalix i norr till Malmö i syd. Nytt för i år är att vi utökat vår geografiska spridning i och med ett nytt upplägg; TFS-distans. Syftet med TFS-distans är att fler personer med rätt matchning mot programmet ska kunna erbjudas en plats. TFS-distans innebär att man har en skolplacering utanför vår fyra huvudregioner. TFS:aren är mer aktiv i placeringsprocessen och under programmet så sker coachningen webbaserat.

Likt tidigare går har vi genomfört en rektorsenkät för att undersöka skolledares upplevelser av TFS:are och samarbetet med oss. 2017 års rektorsenkät är nu sammanställd, och vi är mycket glada över svaren.

TFS:aren

  • 98% instämmer att TFS:aren lyckas med att skapa goda relationer med sina elever
  • 95% är nöjda med sin TFS:are
  • 92% instämmer att TFS:aren lyckas med sin undervisning
  • 74% upplever att TFS:aren bidrar till att driva arbetslagets arbete framåt.
  • 100% rekommenderar att anställa en TFS:are

Kontakten med TFS

  • 90% upplever att placeringsprocessen fungerade bra
  • 88% upplever att samarbetet under programmets gång fungerar bra
  • 100% rekommenderar att samarbeta med Teach for Sweden

Åsa Jakobsson, ansvarig för placering på Teach for Sweden, vad är din kommentar till dessa roliga svar och hur går dina tankar kring TFS-distans?

”Att vi kan bistå med effektiv kompetensförsörjning och kan erbjuda skolornas verksamhet fler modiga, engagerade, ämneskunniga medarbetar känns otroligt bra. Vi är mycket glada över att våra rektorer är så nöjda.

Tidigare har vi varit tvungna att tacka nej till sökande som inte haft möjlighet att arbeta i de regioner vi är verksamma, vilket har varit jättetråkigt då elever har gått miste om en motiverad och ämneskunnig lärare som vill göra skillnad i klassrummet. Med TFS-distans kan vi nu erbjuda fler möjligheten att anta utmaningen att arbeta för en likvärdig skola, oavsett var du bor i Sverige.”


Läs mer

Läs mer om vårt samarbete med kommuner och skola

Läs mer om ledarskapsprogrammet