36 nya lärare tar examen

Efter två år av jobb parallellt med studier, tar ledarna som startade programmet 2016 examen från Teach for Swedens ledarprogram. Tillsammans med tidigare deltagare fortsätter arbetet för en likvärdig skola genom ledarskap i alumni-nätverket.

Avslutningen hölls på Nordea och talare som Robert Kerje, Milad Mohammadi och näringslivs- och innovationsministern Mikael Damberg belyste vikten av att bygga en skola där alla elever får möjlighet att nå målen. Laura Mäkelä, en av ledarna som tog examen inledde examensceremonin med att berätta om hennes erfarenheter och upplevelser av utbildningen. Laura pratade om uthållighet, mod och om insikten att alla barn faktiskt kan. 

Teach for Swedens ledarskapsprogram består av två olika delar; klassrumsledarskap och ledarskap bortom. Programmet erbjuder en unik möjlighet att utvecklas som ledare och därigenom bidra till att fler elever kan bli sitt bästa jag. I juli startar ett 70-tal nya ledare programmet och i höst startar rekryteringen av 2019 års deltagare. Du kan redan nu göra en intresseanmälan för 2019. Förändra ditt liv och förändra andras.

Läs mer och lämna din intresseanmälan här!