Nu släpper vi vår impactrapport!

Teach for Sweden gör den svenska skolan bättre. Det visar statistik och vittnesmålen från deltagare, elever och rektorer i den rapport som vi tagit fram med hjälp av vår kommunikationsbyrå Södra tornet. Bland annat visar siffror att 2020 kom var sjätte examinerad matematik-, NO- och tekniklärare för högstadiet via oss och 84% av alumnerna hade troligtvis inte blivit lärare om Teach for Sweden inte fanns.

Under våra åtta verksamma år har vi tillfört Sverige 330 nya lärare och över 29 000 elever undervisas idag av någon som går eller gått vårt program. Varje dag gör våra deltagare skillnad för de elever om behöver starka ledare som mest.

När Angelica undervisar ser hon först och främst till så att alla elver hänger med och förstår. Om något är oklart hjälper hon dig tills du förstår, oavsett ifall lektionen har tagit slut eller inte. Hon lägger ned väldigt mycket tid på oss och det visar att hon vill att vi skall lyckas och utvecklas.

-Elev till en av våra alumner, åk. 9

Vill du läsa mer om hur vi bidrar till en mer rättvis skola? Här kan du ladda ner ett exemplar av rapporten.