vad vill du bli_porträttwebp

Vad vill du bli
när du blir stor?

Ge eleverna nya drömmar och möjligheter


Sök till ledarskapsprogrammet, bli lärare och få betalt under utbildningen. Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att alla barn kan välja sin egen framtid.

En skicklig lärare gör skillnad

Var 3:e lärare är obehörig i den svenska skolan och 12 000 behöriga lärare beräknas att saknas år 2035. Med fler behöriga lärare kan vi stoppa rekryteringen till gängen.

Om ledarskapsprogrammet

1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio

och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*. Det motsvarar över 18 000 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2022

Föräldrarnas utbildningsnivå är den största påverkansfaktorn

för hur väl eleverna lyckas i skolan*. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet är i snitt 18% lägre bland dem vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning.

* Skolverket 2022

Nästan var tredje lärare är obehörig

i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas inom ämnena matematik, teknik och NO.

*Skolverket 2021
**Lärarförbundet 2017 

Vi vill lösa problemet

Att skolan idag inte är likvärdig får konsekvenser för Sverige och utan gymnasiebehörighet riskerar många barn att hamna i ett livslångt utanförskap.

Därför skapar vi ett nätverk av duktiga ledare som förstår problemet på en djupare nivå. De gör inte bara skillnad i klassrummet utan kan vara med och lyfta frågan utanför skolsystemet. För ett bättre Sverige där alla barn kan välja sin egen framtid!

Bli en del av lösningen

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!

Ledarskapsprogrammet

Ledig tjänst – bli vår nya ledarutvecklare

Trivs du med att bygga relationer och vill göra den svenska skolan...

Läs mer

Satsa på fler behöriga lärare och stoppa rekryteringen till gängen

Fler behöriga lärare, en 10-årig politisk plan för skolan och media som...

Läs mer

Ansökan stängd – nytt intresserekord!

Nu har vi stängt ansökan för 2024 och i år har vi...

Läs mer

I samarbete med

Luleå tekniska universitet KPU

Tack till våra partners