Almedalen 2019

I många branscher ökar kompetensbristen, samtidigt som det finns en stor tillväxtpotential som vi går miste om. Vi behöver hitta vägar för att ta tillvara all talang i Sverige, bara då kan vi bli världens bästa innovationsland!

Teach for Sweden tror att ett livslångt lärande tillsammans med ledarskap och värderingar är nycklar för att bygga en arbetsmarknad som kan ställa om och snabbare möjliggöra karriärbyten.

Denna fråga står i fokus för vårt seminarium i Almedalen. Med i diskussionen är bland annat rektor Sigbritt Karlsson från Kungliga Tekniska Högskolan och Raoul Joshi från Teach for Swedens ledarskapsprogram. Seminariet håller till på Googles scen kl 16:00 den 2 juli.