Anställ en ledare

 

 

Behöver du lärare som vill göra skillnad?

 


Genom Teach for Sweden har du möjlighet att anställa modiga, motiverade och ämneskunniga medarbetare som vill göra skillnad i klassrummet. 


 

 

Genom hårda urvalstester väljer vi ut personer med rätt matchning mot ledarskapsprogrammet. Vi förbereder dem inför klassrumsstart samt coachar och handleder under skolårets gång.

TFS:are är ämnesbehöriga när de påbörjar sin 2-åriga ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar på en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning och blir behörig lärare efter avslutat program. 

 

Vilka kan anställa?

Teach for Sweden är en ideell, politisk och religiöst oberoende stiftelse som arbetas för en likvärdig skola. Därför arbetar TFS:are på skolor där de kan göra störst skillnad.

TFS:are anställs av skolor, åk. 7-9, som har meritvärde eller behörighet till gymnasiet under Sverigesnittet. Vi erbjuder  kompetens inom bristämnena matematik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska och spanska

 

Samverka för en likvärdig skola! 

Vi tror att samverkan är nyckeln till att skapa en mer likvärdig skola där alla barn kan nå sin fulla potential. 

Vi är tre aktörer – Teach for Sweden, Luleå tekniska universitet och skolan – som tillsammans skapar goda förutsättningar för TFS:aren att göra ett bra jobb i klassrummet för eleverna. 

Ansvarsfördelning

Teach for Sweden

TFS skräddarsyr en ledarskapsutbildning med fokus på att medvetengöra, bredda och fördjupa ledarskapet. Utbildningen börjar med ett sommar­ institut och fortlöper under programmets två år. Sommarinstitutet är ett internat där TFS:arna för­bereds för arbetet i skolan genom praktik och teori baserat på forskning.

TFS bistår med en ledarutvecklare för coachning och handledning. Fokus under utbildningen är att TFS:aren medvetet tränar för att bli en skicklig ledare i klassrummet.

Luleå tekniska universitet

LTU antar och examinerar den kompletterande pedagogiska utbildningen, på 90 hp, som leder till lärarexamen. Utbildningen är distansbaserad och är ett unikt samarbete mellan TFS och LTU på uppdrag av regeringen.

Utbildningen är en arbetsintegrerad KPU där teori och praktik vävs samman för att skapa en högkvalitativ och hållbar utbildning med inriktning på ledarskapets betydelse i klassrummet.

Fredagens studiedag är kopplad till erfarenheter TFS:aren erhåller genom sin tjänst på skolan.

Skolan

Skolan anställer på 100 % och utformar en 80 % hållbar tjänst termin 1-3. Fyra dagar i veckan arbetar TFS:a­ren som undervisande lärare. Fredagar är frilagda för ledarskapsprogrammets olika moment och studier. Termin 4 arbetar TFS:aren 100% som behörig lärare med tre heldagars kompetensutveckling i TFS:s regi.

Skolan tillhandahåller en mentor för kontinuerligt stöd enligt skollagens krav på introduktion för nyanställda lärare.

Rektor ansvarar för introduktionssamtal i samband med terminsstart.

Samarbeta
med oss!

Behöver din skola eller kommun anställa fler ämnesbehöriga, engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet?

Ett samarbete med Teach for Sweden kostar ingenting och ger mer tillbaka!