Behöver du lärare som vill göra skillnad?

 


Genom Teach for Sweden har du möjlighet att anställa motiverade och ämnesbehöriga medarbetare som vill göra skillnad i klassrummet. 


 

 

Genom hårda urvalstester väljer vi ut personer med rätt matchning mot ledarskapsprogrammet. Vi förbereder dem inför klassrumsstart samt coachar och handleder under hela det 2-åriga programmet.

TFS:are är ämnesbehöriga när de påbörjar sin ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar på en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning och blir behöriga lärare.

 

Vilka kan anställa?

Teach for Sweden är en ideell, politisk och religiöst oberoende stiftelse som arbetas för en likvärdig skola. Därför arbetar TFS:are på skolor där de kan göra störst skillnad.

TFS:are anställs av skolor, åk. 7-9, som har meritvärde eller behörighet till gymnasiet under Sverigesnittet. Vi erbjuder  kompetens inom bristämnena matematik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska och spanska

 

Samverka för en likvärdig skola! 

Vi tror att samverkan är nyckeln till att skapa en mer likvärdig skola där alla barn kan nå sin fulla potential. Genom samverkan kan vi både attrahera, behåll och utveckla fler duktiga lärare som vill göra skillnad i klassrum där de behövs som mest.

Vi är tre aktörer – Teach for Sweden, Luleå tekniska universitet och skolan – som tillsammans skapar goda förutsättningar för TFS:aren att göra ett bra jobb i klassrummet för eleverna.

En arbetsintegrerad KPU på riktigt

Teach for Sweden

TFS skräddarsyr tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU) en arbetsintegrerad KPU (länk till LTU:s sida för SKPU:n) med fokus på att medvetengöra, bredda och fördjupa ledarskapet för att få fler yrkesskickliga lärare. Utbildningen börjar innan terminsstart och fortlöper under de två åren med olika utbildningsinsatser tillsammans med LTU. Ett sommarinstitut förbereder deltagarna för starten i sitt nya yrke.

TFS bistår med en ledarutvecklare för individuell coachning och handledning under programmet. Fokus är att medvetet träna för att bli en skicklig ledare i klassrummet. Ledarutvecklaren är även ansvarig för VFU.

Luleå tekniska universitet

LTU antar och examinerar den arbetsintegrerade kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) på 90 hp som leder till lärarexamen. Den har skapats genom ett unikt samarbete mellan TFS och LTU på uppdrag av regeringen. Teori och praktik vävs samman för att skapa en högkvalitativ och hållbar utbildning med inriktning på ledarskapets betydelse i klassrummet. Ett krav är att deltagarna anställs på en skola.

Fredagens uppstyrda studiedag är kopplad till de erfarenheter som erhålls genom anställningen. Litteratur och reflektion omvandlar praktisk erfarenhet till kunskap.

Skolan

Skolan anställer på 100 % och utformar en 80 % hållbar tjänst termin 1-3. Fyra dagar i veckan arbetar TFS:aren som undervisande lärare.

Fredagar är frilagda för ledarskapsprogrammets utbildning som leder till lärarexamen. Termin 4 arbetar TFS:aren 100% som behörig lärare med tre heldagars kompetensutveckling i TFS:s regi.

Skolan tillhandahåller en mentor för kontinuerligt stöd enligt skollagens krav på introduktion för nyanställda lärare. Läs mer här.

.

Samarbeta
med oss!

Behöver din kommun anställa fler ämnesbehöriga, engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet?