Genom ett samarbete med Teach for Sweden ges skolor och kommuner möjlighet att rekrytera modiga, motiverade och ämneskunniga TFS:are till klassrummet.


Vi agerar som en knytpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har samma förutsättningar. Därför rekryterar vi akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram där de arbetar på skolor samtidigt som de utbildas till behöriga lärare. Under programmet får de personlig coachning och en ledarskapsutbildning.

Teach for Sweden är en ideell, politisk och religiöst oberoende stiftelse som främst finansieras av utbildningsdepartementet. Vi samarbetar med skolor och kommuner som söker kompetens inom matematik, NO, teknik, svenska, engelska och moderna språk.

Tvåårig ledarskapsresa

Ledarskapsprogrammet är kärnan i vår verksamhet. Vi vet att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att höja elevers studieresultat är kompetenta och engagerade lärare som är tveklösa ledare i klassrummet.

Vi hjälper till att rekrytera och placera TFS:are med ämnesbehörighet på skolor där behoven av modiga, engagerade och kunniga lärare är som störst.

Vi är tre aktörer med olika roller och ansvar, som tillsammans skapar goda förutsättningar för de som går programmet kan att göra ett bra jobb i klassrummet under sin resa till behörig lärare.

TFS åtaganden

 • Rekryterar, väljer ut och antar akademiker till det tvååriga programmet
 • Utbildar, handleder och coachar de som antas
 • Mentorskapsprogram där TFS:are matchas med chef från näringslivet

Lärosätenas åtaganden

 • Ansvar för den kompletterande pedagogiska utbildningen. Vi samarbetar med:
  • Karlstad Universitet
  • Högskolan i Halmstad
  • Luleå Tekniska Universitet
 • Genomför närträffar 3 gånger per termin

Skolans åtaganden

 • Anställer TFS:aren på 100 % och skapar en tjänst på 80 % med ett hållbart schema
 • Tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd
 • Genomför introduktionssamtal med rektor i samband med att TFS:aren påbörjar sin anställning på skolan

Samarbeta med oss!


Teach for Sweden arbetar för en likvärdig skola och samarbetar därför med skolor, årskurs 7-9, utvalda utifrån Skolverkets statistik gällande:

 • Behörighet till gymnasiet
 • Meritvärdet

Vi är nu inne på vårt sjätte verksamhetsår och har sedan 2013 placerat över 220 TFs:are på skolor runt om i Sverige. Idag har vi 120 placerade, på 100 skolor i 42 kommuner, främst Stockholms-, Göteborgs-och Malmöregionen men även på orter som t.ex. Helsingborg, Varberg, Boden, Överkalix, Tierp, Örebro, Skara och Linköping. 100 har gått igenom programmet och ingår i vårt alumni där vi kan se att ca 80% jobbar kvar inom skolsektorn.

Behöver din skola eller kommun anställa fler ämnesbehöriga och engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet?

Vi hjälper gärna till!

Läs mer


TFS har en spännande modell som visat fina resultat, så vi är mycket glada att vara med som en långsiktig samarbetspartner. Genom TFS får man en gedigen och spännande utbildning för att bli en skicklig lärare. Vi ser det som ett viktigt sätt att knyta duktiga pedagoger till oss, men också att öka kännedomen om Kunskapsskolan som en professionell och utvecklande arbetsgivare. Jag hoppas och tror också att lärarna från TFS kan bidra med intressanta lärdomar och kunskaper till det kollegiala lärandet på sina respektive skolor.

 

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan


 


”Våra förväntningar är att kunna knyta upp skickliga personer med delvis annan bakgrund än den gängse. Men också att det är ett starkt värde att visa på konkreta exempel på hur man vidgar perspektivet och kan tänka om skola och lärande i ett större sammanhang. Vi har identifierat ledarskap som en av avgörande faktor för framgång i skolan, något vi hoppas och tror på att kunna utveckla i samarbete med Teach for Sweden.”

 

Pär Arvidsson-Fäldt, Förvaltningschef grundskolan Borås kommun.


 


”Vi i Malmö Stad växer mycket. Vi får många nya elever varje år och behöver mer personal. När vi upptäckte Teach for Sweden för några år sedan såg vi att detta var en ny möjlighet att nå fler duktiga medarbetare. Idag har vi ett antal TFS-medarbetare och det har varit mycket framgångsrikt. Nu hoppas vi att vi ska få ännu fler med kommande omgången.”

 

Anders Malmquist, Grundskoledirektör Malmö Stad”Jag har fått en medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket. Ända från början har jag upplevt ett professionellt bemötande, inför intervjuerna med de ledarna som var intresserade av att jobba hos oss fick jag tydlig information om vad det innebär för oss. Jag känner att det har varit lätt att få kontakt, och det har varit snabb återkoppling när jag har haft frågor.”

 

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan i SDF Angered”Stockholms stad står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och elevernas resultat. Vi behöver varje år rekrytera ca 1700 lärare till våra olika skolformer och behöver därför arbeta med ”nya vägar in i läraryrket” – där är TfS en viktig samarbetspartner då de ledare TfS rekryterar blir skickliga lärare i våra skolor. Vi behöver också rekrytera personer som har ett starkt engagemang för elever i de områden där resultaten är sämre – personer som vill och kan engagera sig för varje unges lärande!”

 

Astrid Gadman Norderfeldt, personalchef på avdelningen för personal och kompetensförsörjning på utbildningsförvaltningen Stockholms stadTeach for Sweden står för värderingar som personligen tilltalar mig, och det påminner mig om hur viktigt det är att alla barn får lika möjligheter till en likvärdig utbildning. Vimmerby har precis som många andra kommuner svårt att rekrytera legitimerade pedagoger. Dessutom vet jag att TFS har höga krav och förväntningar på de som erbjuds att delta i programmet”.

Birgitha Sahlin, Förvaltningschef Vimmerby Kommun


 

Hör av dig!


Har du frågor gällande placering?

Vill du veta mer om vad det innebär att anställa en TFS:are eller ingå ett samarbete med Teach for Sweden? Tveka inte på att höra av dig till oss i placeringsteamet, vi svarar mer än gärna på alla dina frågor!

Intresserade av att anställa en TFS:are?

Har din skola behov av lärare i matematik, NO, teknik, svenska, engelska och moderna språk till hösten? Gör en intresseanmälan och beskriv ditt behov, intresseanmälan är inte bindande.