Att påverka skolsystemet utanför klassrummet – Alumn Maja Morsing om sin fellowship med TFA

För att skapa en likvärdig skola där alla barn får möjlighet att lyckas behövs det förändringar på alla nivåer i skolsystemet. Maja Morsing, alumn från Cohort 18, har ett stort intresse och engagemang för hur skolan styrs och vilken forskning som bedrivs i utvecklingssyfte. Därför bestämde hon sig för att söka till ett program hos det internationella nätverket Teach for All (TFA), som Teach for Sweden är en del av. I intervjun berättar hon om hennes så kallade ”fellowship” och möjligheterna inom nätverket för alla som strävar efter att påverka skolsystemet både inom och utanför klassrummet.

Hej Maja! Kan du berätta mer om ditt fellowship hos Teach for All?

– Det är ett fellowship för att accelerera ens karriär inom utbildningspolicy. Vi är en grupp på cirka 30 alumner från hela världen som alla på något sätt redan jobbar med eller har som ambition att jobba med en större systemförändring inom respektive skolsystem. Vi har ett digitalt möte i månaden med olika gäster för att diskutera och bolla idéer kring de policyplaner vi utvecklar.

– Min plan handlar om vikten av att öka lärarens ämneskompetens och inspiration för sina ämnen kontinuerligt under karriären för att få chans att uppdatera sina kunskaper och skapa en större anknytning till sina ämnen och syftet till varför de lärs ut. Detta kan vara en strategi för att motverka en utveckling jag ser inom utbildning där lärare mer och mer blir byråkrater som utför utvärderingar i stället för att bjuda in elever till nya sätt att se på världen.

– Som stöttning har vi tillgång till en etablerad mentor inom området. Min mentor heter Michelle Kaffenberger och är Deputy Director of Research for the RISE Programme vid Blavatnik School of Government. De bedriver inflytelserik forskning om implementering av bland annat strategier för att öka läskunnigheten i länder där den är låg. Vi kommer avsluta vårt fellowship genom att presentera våra policy planer på en Teach for All-konferens i London i slutet av juni.

2020 blev du klar med vårt ledarskapsprogram. Vad gjorde du efter det och vad är dina framtidsplaner?

– Jag stannade på Gottorpskolan jag jobbat på under programmet i ytterligare ett år tills mina elever gick ut nian. Därefter läste jag en master på Malmö Universitet i utbildningsfilosofi som jag blir klar med om några veckor. Jag har även engagerat mig politisk, sitter i nämnd i Malmö för Socialdemokraterna och har skrivit debattartiklar om skolfrågor. I januari började jag mitt fellowship hos Teach for All eftersom jag ville stärka mitt nätverk och få ett forum där jag kan diskutera och finslipa mina idéer med likasinnade.

Hur upplevde du möjligheten att ta del av Teach for Alls verksamhet när du gick vårt ledarskapsprogram?

– Jag upplevde att det fanns stora möjligheter att ta del av TFA’s verksamhet! Det finns otaliga workshops och föreläsningar online som inspirerar och breddar perspektiv. 2020 fick jag och Malin Lundberg, en annan alumn från Cohort 18, TFA’s stipendium för att åka på utbyte med en skola in New York City. Det var väldigt lärorikt och jag rekommenderar alla att söka till TFA’s Communities and Connections Fund om man har en idé på ett utbyte man skulle vilja göra.

Vilken nytta har du idag av ledarskapsprogrammet?

– Det var en väldigt intressant, meningsfull och utmanande upplevelse. Jag tar framför allt med mig alla människor jag fick lära känna i min cohort och är så tacksam för alla diskussioner och samtal vi haft som inspirerat och utmanat.

Har du några tips till personer som funderar på att söka vårt ledarskapsprogram eller som ska påbörja programmet i höst?

– Sök! Och var snäll mot dig själv! Ingen gör något perfekt med en gång. Det var så spännande att växa som lärare, men också att se utvecklingen hos andra i min cohort. Vi skulle alla göra saker lite annorlunda nu än vad vi gjorde då men det innebär inte att det inte är en viktig del av lärandet att få testa sig fram. Allt kan lösas så länge man agerar med värme och omsorg för eleverna. Då vinner man alltid deras förtroende till sist!

Vill du veta mer om Maja och hennes policy planer eller vill diskutera dessa ämnen med henne? Följ henne på Substack eller kontakta henne på Linkedin!

Mer om Teach for All

Teach for Sweden är en del av det globala nätverket Teach For All (TFA) med partnerorganisationer i 61 länder på 6 kontinenter. Tillsammans utvecklar vi ledarskap i klassrum och samhällen för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential. Varje organisation och varje lokal kontext är såklart unik, men utmaningarna som barnen stalls inför är ofta lika. Nätverket gör det möjligt för programdeltagare, alumner och medarbetare att dela idéer med människor från hela världen och ta del av utbildningar och utbyten, med syftet att lära från varandra och ta med sig lösningar som går att anpassa till varje lands specifika kontext.

Vill du veta mer om Teach for All? Här hittar du deras hemsida.