Beijer Almas VD engagerad i Teach for Sweden

Under andra året i Teach for Sweden’s ledarskapsprogram deltar du i mentorskapsprojektet Framtidsbyggare. Syftet med mentorskapet är att bredda synen på ledarskap och skapa spännande dialoger mellan ledare i olika branscher. Som ledare i programmet matchas du därför med en ledare i näringslivet, politiken eller andra aktuella branscher. Tillsammans sätter varje mentorspar sedan ramarna för ett ömsesidigt utbyte.

Henrik Perbeck, VD på Beijer Alma AB, är en av näringslivsledarna som deltar i projektet som mentor till Elin Nässlander. Elin gör sitt andra år i programmet och är verksam som tekniklärare på Husbygårdsskolan i Stockholm.

I slutet av 2018 besökte Henrik Husbygårdsskolan för att träffa Elins elever, berätta om sitt yrke och hålla en lektion i teknik. I januari tog Elin med sig sin klass till en av Beijer Almas fabriker där de tillverkar fjädrar till telefoner så väl som till tåg. Eleverna fick både en teoretisk genomgång, rundvandring i fabriken och förståelse för vilken utbildning som krävs för de olika positionerna i en fabrik.

Attraheras du också av ledarskap och vill lämna avtryck för alltid? Sök till ledarskapsprogrammet