Cohort 21 – Öst

Fyll i intresseanmälan i länken nedan. Inkludera nummer på TFS:are om du önskar träffa en specifik person.

 

 


Först står TFS:arens ämnesbehörighet och inom parentes
vilka ämnen som TFS:aren även kan undervisa i.

1: Teknik (NO, Matematik, engelska, svenska)
”Jag kommer än idag ihåg mina bästa lärare och hur de inspirerat mig. Jag vill vara denna inspiration och stöd för mina elever. Att kunna kombinera mina och elevernas intressen för att skapa ett dynamiskt lärande är väldigt viktigt för mig”

2: Teknik (Matematik, NO-ämnen)
”Jag har blivit rekommenderad av vänner till mig att bli lärare genom TFS. Bland annat för att programmet ger mycket tips på hur man faktiskt lyckas med att lära ut i ett klassrum utifrån en pedagogisk bas. Jag ser fram emot blandningen av teori och praktik”

3: Teknik/matematik (NO-ämnen)
”Jag har valt TFS för att jag vill bidra till en skola där alla elever har samma möjligheter att nå sina mål, och hoppas kunna hjälpa fler att få upp ögonen för hur roligt det är med naturvetenskap, matematik och teknik”

4: Biologi (Övriga NO-ämmen, matematik, teknik)
”Jag trivs i att arbeta på högstadiet då det kräver en kombination av ordning, improvisation, uttryck och förståelse. Jag vill kombinera detta med mina ämnen och inspirera mina elever. Jag trivs också mycket i mentorsrollen”

5: Matematik (NO-ämnen, teknik)
”Jag vill vara en källa till inspiration och kunskap för mina elever. Att få eleverna att upptäcka glädjen, nyttan och friheten som kunskaper kan ge är mina drivkrafter”

6: Teknik (Matematik, NO-ämnen, franska)
”Jag vill bidra med min kunskap och arbetslivserfarenhet för att, med hjärta och hjärna, inspirera och hjälp unga att utforska sina innovativa och kreativa färdigheter. I en framtid där datorer kommer klara det mesta, kommer vi människor behöva utnyttja vår fulla problemlösningspotential”

7: Teknik (Matematik, NO-ämnen, engelska)
”Jag vill att skolan ska handla om mer än kunskap och utbildning, och som lärare får jag chansen att både inspirera och väcka elevers nyfikenhet”

8: Biologi, kemi (Fysik, matematik, teknik, idrott- och hälsa)
”Engagemanget för individen och de mjuka frågorna har alltid tagit en stor plats i mitt yrkesliv. Jag vill jobba med något värdeskapande och väljer därför denna inriktning där mina erfarenheter och kunskaper kan göra skillnad för andra, och där vi får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans”

9: SvA (Svenska, engelska, spanska)
”Jag har ett stort engagemang för barn och unga och som lärare hoppas jag kunna göra skillnad. Jag vill vara ett stöd till och inspirera unga att tro på sig själva, att klara av skolan och göra någt bra med sina liv. Jag delar till hundra procent TFS målsättning om en likvärdig skola för alla”

10: Teknik (Matematik, NO-ämnen, SO)
”Jag har alltid trivts med att arbeta med ungdomar. Det är en så spännande och viktig del i en människas liv där vi formas till dem vi är. Jag kände under min ingenjörsutbildning att jag saknade den kontakten. TFS ger mig möjlighet att använda den kompetens jag skaffat till något oerhört viktigt”

11: Svenska (Matematik, NO-ämnen, spanska)
”Att vara lärare är mitt drömjobb. Jag har velat bli det sedan barnsben och är nu med en del erfarenhet säker på att det är mitt kall. Jag vill med TFS öka min kompetens och pedagogiska förmåga för att ge alla elever möjligheter och positiv erfarenhet av lärande. Jag tror att alla barn kan!”

12: Teknik, fysik, matematik (Övriga NO-ämnen)
”Trots svårigheter i skolan tog jag mig igenom min civilingenjörsutbildning och har fått en fin karriär. Önskar att någon hade kunnat förmedla att detta var möjligt för mig när jag gick i högstadiet och egentligen bara ville hoppa av skolan. Jag vill bli inspirationen jag saknade från den ”riktiga världen” för mina elever”