Linda Åberg

Utvecklingsstrateg inom rekrytering

linda.aberg@teachforsweden.se

+46 70 872 41 56

Fil.kand. statsvetenskap, Stockholms universitet

Mastersprogrammet i statsvetenskap, Uppsala universitet

”För mig är det viktigt att lägga min tid och energi på en idé jag tror på. TFS bidrar till en mer likvärdig skola, och till att lösa en samhällsutmaning, det vill säga bristen på behöriga lärare. Genom att jobba med rekrytering av programdeltagare på TFS är jag en del av det utvecklingsarbetet.”