Anna Sjöström Douagi

Ordförande

Nuvarande

Vice President Strategic Initiatives, The Nobel Foundation

Utbildning

Med dr Karolinska Institutet, disputerat inom immunobiologi

Tidigare yrkeserfarenhet

– Forskningssekreterare inom internationella frågor på Vetenskapsrådet.
– Grundare och VD för stiftelsen Sveriges unga akademi på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien.
– Programchef för Nobelpriset publika programverksamhet (nuvarande)

Varför sitter du i styrelsen? 

”Att utbilda våra barn och göra dem rustade för framtiden är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Det är med stor glädje och stolhet som jag är en del av Teach for Swedens styrelse och är med och bidrar till att få ut fler lärare med driv, engagemang och kompetens till de skolor som behöver dem mest.”