Helene Hellmark Knutsson

Styrelseledamot

Nuvarande

Riksdagsledamot vice ordf. Näringsutskottet

Utbildning

Humanistisk linje på gymnasiet, fristående kurser i historia, nationalekonomi och statistik på Stockholms universitet.

Tidigare yrkeserfarenhet

– Fd statsråd med ansvar för högre utbildning och forskning
– Landstingsråd i Stockholms län
– Kommunalråd i Sundbyberg
– LO-ombudsman

Varför sitter du vår styrelse?

”Om vi ska kunna ge alla barn och unga möjligheten att växa till sin fulla potential så krävs att alla barn och elever får möta kvalificerade och engagerade lärare redan i grundskolan oavsett var de bor eller vilka som är deras föräldrar. Jag är stolt att få bidra i det viktiga arbetet genom Teach for Sweden. Deras program för att utbilda kvalificerade personer till att bli lärare och ledare i de skolor med tuffast utmaningar är helt avgörande för att nå målet om en likvärdig skola för alla!”