Johanna Jakobsson

Ledarutvecklare

Johanna.jakobsson@teachforsweden.se

070-083 30 75

Examen:

Lärarexamen i svenska, religionskunskap och svenska som andraspråk.

”Det livslånga lärandet har varit centralt i hela min yrkeskarriär. Att vara mottaglig och nyfiken inför ny kunskap är grundläggande för att navigera i en ständigt föränderlig värld. Våra programdeltagares val att förvalta sin stora yrkeskunskap genom att dela den med sina elever gör mig stolt, och jag är tacksam för att få stötta deras utvecklingsresa. Genom mitt arbete kan jag bidra till en likvärdig skola och ge alla barn förutsättningar att lyckas.”

 

Bild Johanna Jakobsson