Louise Karlsson

Samverkan & anställning

louise.karlsson@teachforsweden.se

+46 72 151 36 27

Examen:

Fil.kand. Europaprogrammet inriktning religionsvetenskap, Södertörns högskola

”Jag arbetar på Teach for Sweden för att jag tror på ALLA barns förmågor och kapacitet. Genom Teach for Sweden kan jag vara med och bidra till att lyfta en av Sveriges viktigaste rättvise- och demokratifrågor, och samtidigt ingå i en global rörelse för alla barns rätt till en likvärdig skola. För vår framtid!”