Malin Fridholm

Rekrytering & anställning

malin.fridholm@teachforsweden.se

+46 73 150 26 60

Examen:

Fil.kand. personal- och arbetslivsfrågor, Umeå universitet

”Jag arbetar på Teach for Sweden för att bidra till ett mer rättvist samhälle. För mig har det alltid upplevts som självklart att kunna bli det man vill, alla borde få ha den känslan! Jag tror att duktiga och engagerade lärare kan göra stor skillnad för elever på skolor där de behövs som mest.”