Niklas Segergren Genchel

Samverkan TFS & LTU

niklas.genchel@teachforsweden.se

+46 70 845 73 74

Examen:

Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola. Ämneslärarexamen i matematik & teknik, Karlstads universitet.

”På Teach for Sweden ser jag möjligheter att frambringa stora förbättringar inom utbildningssektorn. Jag kämpar för att alla barn ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. Jag tror på att vårt ledarskapsprogram är en väg för att åstadkomma det.”