Olivia Orback

Ledarutvecklare

olivia.orback@teachforsweden.se

+46 72 186 35 63

Examen:

Kandidatexamen i biologi, Uppsala universitet

Ämneslärarexamen i biologi och kemi, Karlstad universitet 

”Skolan lever idag inte upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Jag arbetar på Teach for Sweden för att göra en insats genom att stötta blivande lärare till att bli skickliga, engagerade och trygga ledare i klassrum där de behövs som mest. Alla barn kan och måste få möjligheten att utveckla de kunskaper och värden som behövs för att kunna påverka sin egen framtid och bli en positiv kraft i samhället.”