Oskar Gedda

Ordförande

Nuvarande

Pedagogisk utvecklare vid Umeå Universitet

 

Utbildning

Doktorsexamen i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik

Lärarexamen Ma/No 4-9

Reservofficersexamen

Tidigare yrkeserfarenhet

  • Lärare på högstadiet
  • Rektor för en F-6 skola
  • Lärare och studierektor vid Musikhögskolan i Piteå
  • Föreståndare för Luleå tekniska universitets Högskolepedagogiska centrum

Varför sitter du vår styrelse?

”Jag fick för några år sedan frågan att vara med och omarbeta den utbildning som TFS och LTU tillsammans genomför. Det kunde jag inte motstå. Efteråt ser jag så många fantastiska möjligheter och vikten av att initiativ som detta inte bara överlever utan också utgör modell för en bredare och bättre möjlighet till lärarutbildning. Att då få frågan om att delta i styrelsearbete kopplat till TFS. Det kunde jag inte motstå.”

Porträtt Oskar Gedda