Susanna Eriksson-Lee

Data och analys

susanna.eriksson.lee@teachforsweden.se

0723-682719

Examen:

BA Modern Languages, University of Oxford 

MA Modern Languages, University of Liverpool 

”För att få en rättvis skola krävs många skickliga lärare. Det är därför jag jobbar på Teach for Sweden: så att skolor som har störst behov får behöriga och ämneskunniga lärare som tror på varje barns förmåga. Jag är stolt över att få vara del av en organisation som verkar för likvärdighet och att jag kan bidra med min kunskap inom data och analys för att göra den svenska skolan bättre.”