Susanna Lundh

Chef Samverkan och projekt

susanna.lundh@teachforsweden.se

+46 768 959 452

Examen:

Civilingenjörsexamen i bioteknik, Kungliga tekniska högskolan
Ämneslärarexamen i teknik, fysik, kemi och matematik, Karlstad universitet

”En likvärdig skola börjar med skickliga lärare. Därför vill jag verka för att vi i Sverige ska ha en lärarutbildning med hög status och kvalité. Det får jag möjlighet att göra genom mitt uppdrag på TFS och LTU.”