Ulf Tjernström

Vice verksamhetschef / COO (föräldraledig)

ulf.tjernstrom@teachforsweden.se

+46 76 111 34 83

Examen:

Civilingenjörsexamen i teknisk biologi, Linköpings universitet.

”Efter mer än 10 år i näringslivet ville jag tillbaka till en tydligt idédriven organisation. Jag har själv erfarenhet av hur stor skillnad en enskild lärare kan göra och det känns mycket motiverande att få vara med att jobba för att det ska finnas ännu fler duktiga lärare i de klassrum där de behövs som mest.”