David vågar ta steget!

 

Vad är det som rör sig i huvudet på de som ska kliva på Teach for Swedens ledarskapsprogram? Vad ser de fram emot och varför valde de att söka?

Det är frågor vi ställt till en av våra nyaste programdeltagare, David Cederbom. Han var på en av urvalsdagarna redan i december, blev erbjuden en plats i programmet och tackade ja. David kommer därmed börja programmet HT 2019 och vi på Teach for Sweden ser fram emot att följa hans ledarskapsresa! Ta del av intervjun med David nedan:

Kan du kort säga några ord om dig och din bakgrund?
Jag är snart 27 år gammal och bor i Stockholm, är utbildad Civilingenjör i Väg- och Vatten på Chalmers. Jag har tidigare arbetat som teknikkonsult inom projektledning och hållbarhet på konsultbolagen Ramböll och WSP.

Vad fastnade du för när du bestämde dig för att ansöka till Teach for Swedens ledarskapsprogram?
Möjligheten att få vara med och göra skillnad för ungdomar genom mitt ledarskap i klassrummet lockade mig att söka programmet. Skolorna i Sverige idag är inte likvärdiga, vilket gör att barn får olika möjligheter i livet. Att vara med och verka för att alla barn ska ges samma möjligheter att välja sin egen framtid kändes för mig självklart.

Vad förväntar du dig att få ut av programmet?
Jag förväntar mig att få utmana mig själv i klassrummet, att hitta nya lösningar för att lära ut och inspirera eleverna. Jag förväntar mig även att kunna utveckla mina ledaregenskaper med hjälp av min ledarutvecklare som programmet tilldelar mig. Att tillsammans med min ledarutvecklare utveckla mina styrkor och pusha mig att gå utanför min ”comfort zone” för att bli en bra ledare i klassrummet.

Varför tror du att du kan vara med och göra skillnad i skolan?
Som lärare har man direktkontakt med eleverna varje dag och ansvarar för deras utveckling. Jag tror att genom att bygga relationer med eleverna samt min förmåga att skapa förtroende kommer bidra till en gynnsam och trygg miljö i klassrummet som lämpar sig för lärande och utveckling. Jag tror även att min kreativitet och problemlösningsförmåga kommer att komma till nytta för att hitta nya sätt för lärande och sprida inspiration i klassrummet.

Vill du också påbörja en ledarskapsresa – Läs mer om Teach for Sweden här!