En intervju med Anna Storåkers, Nordea

Nordea har varit en partner till Teach for Sweden sedan starten 2013 och har starkt bidragit till att Teach for Sweden kunnat placera nästan 70 kandidater runt om i Sverige. Som huvudpartner är de inte bara med och stödjer verksamheten finansiellt utan deltar också i olika delar av programmet.

Vi träffar Anna Storåkers, chef för Nordeas kontorsrörelse i Sverige.

 

Namn: Anna Storåkers

Nuvarande position: Chef för kontorsrörelsen i Sverige, Nordea

Yrkesbakgrund: Koncernstrategichef, Nordea; Junior partner, McKinsey & Company; Investment banker, Goldman Sachs International i London

Familj: Man och tre barn

Dröm: Att alla barn som växer upp i Sverige ska ha förutsättningar att få leva ett bra liv, och där är skolan en mycket viktig del.

Bästa skolminne: Jag trivdes bra i skolan men får ändå säga skolavslutningarna före sommarlovet!

Anna, Nordea har varit med som partner sedan vår start 2013. Varför valde Nordea att gå in som partner till Teach for Sweden?
Att barn och ungdomar får en bra utbildning är grunden för Sveriges framtida tillväxt och det ligger i vårt intresse såväl som i barnens och resten av samhällets.

Hur viktig var skolan för vad du gör idag?
Avgörande. Inte specifikt yrkesval men de möjligheter som öppnat sig.

Med ett starkt ledarskap kan man skapa mycket energi och nå hur långt som helst.

Vilken roll ser du att skolan har för ett fortsatt framgångsrikt näringsliv, välfärd och entreprenörskap?
Våra företagskunder säger ofta att de har svårt att hitta rätt kompetens. Här ser vi att skolan har en enormt viktig roll att fylla. Därför är det viktigt att vi både inspirerar unga att söka sig till vissa typer av utbildningar, samt att vi säkerställer lärarkompetensen och utbudet av behöriga lärare.

Vad tror du behövs för att kunskapsnivån i svensk skola ska lyfta och bli världsledande?
En kompetent lärarkår är en grundförutsättning och idag råder det lärarbrist inom många viktiga ämnesområden. Det jag gillar med Teach For Sweden är att programmet lyckas locka duktiga kandidater med examen inom naturvetenskapliga ämnen som kan bidra med sina kunskaper i skolan, parallellt med att de får en pedagogisk utbildning. De får också stöd i sitt ledarskap, vilket jag tror att de har stor nytta av i klassrummet.

Vad kan näringslivet lära av skolan?
Skolan har stor erfarenhet av att ständigt integrera nya elever. De är också duktiga på att bedöma arbetsinsatser och på att coacha. Det tror jag att vi kan inspireras och lära oss mycket av. 

Du har en lång erfarenhet både som managementkonsult och inom finanssektorn. Vad är det som driver dig?
Jag trivs med att driva förändringsarbete och att jobba med strategiskt ledarskap. Att hela tiden sträva mot förbättring. 

Vilken roll ser du ledarskap har för att skapa framgång och förbättring?
Med ett starkt ledarskap kan man skapa mycket energi och nå hur långt som helst. Den andra sidan av myntet är att svagt ledarskap i en organisation eller en grupp tar död på motivation hos de flesta individer.

Som ett av Sveriges största börsbolag vill vi också vara en ansvarsfull samhällsaktör och bidra till samhällets utveckling.

Teach for Sweden är mitt uppe i sin rekryteringsperiod för start höstterminen 2016. Vad vill du säga till dem som funderar på att söka Teach for Swedens program?
Om du vill vara med och bidra till ett bättre samhälle och samtidigt få möjlighet till personlig utveckling är detta programmet för dig!

Stöd vårt arbete för en likvärdig skola! Tillsammans med våra partners gör vi skillnad för tusentals elever.