Ett samtal på Lövgärdeskolan

I höstas började Martin ledarskapsprogrammet och klev in på en lärartjänst på Lövgärdeskolan i Göteborg. Som ledare är ofta lärartjänsten en ny roll och den första terminen kan vara en utmaningen för även de skickligaste.

Vi har pratat med rektor Marika och ledaren Martin om vad som gör en lyckad placering och hur samarbetet mellan ledare, skola och Teach for Sweden kan se ut.

Marika, hur upplever du att det varit att som rektor ta emot en TFS-ledare?

Det har varit enbart positivt, jag har fått en medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket.

Martin, vilken har varit din största utmaning i din nya yrkesroll.

Det här är en process och en resa, det är viktigt att acceptera att jag också är en lärande individ och ha förståelse för att det inte alltid blir perfekt. Att ha en lagom nivå på mina förväntningar på mig själv, en lagom nivå på undervisningen och en lagom nivå på hur mycket tid och energi jag lägger på jobbet. Det kommer bli fel längs vägen men så länge jag gör så gott jag kan så bidrar jag med väldigt mycket.

Martin, vad anser du att en skola kan göra för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig TFS-ledare?

Jag tror att det är viktigt att ge ledaren möjlighet att bolla idéer och tankar med någon, jag har fått ut jättemycket av att prata med mina kollegor. Dessutom har det gett väldigt mycket att vara inne på andra lärares lektioner. Jag har hamnat på en väldigt bra skola där jag fått ett väldigt bra schema. Jag har även väldigt bra kollegor och rektor där jag får bra stöd och de ger mig utrymme att utvecklas.

Det är även viktigt att få möjlighet och tillfälle att reflektera och utrymme för misstag medan jag lär mig. Jag kommer inte vara någon stjärnlärare efter några månader, och jag kan inte lösa alla skolans problem, men jag kan vara en del av lösningen. Personligen behövde jag nog mycket hjälp och stöd för att inse detta, jag hade helt orimliga krav på mig själv i början, men just att få det stöd man behöver tror jag är det viktigaste som skolan kan bistå med.  

Marika, vad tror du en skola och du som rektor behöver göra för att skapa en så bra utvecklingsresa som möjligt för TFS-ledaren?

Det är viktigt att ge förutsättningar, att veta att du tar emot någon som utbildar sig till lärare, och som har ämneskunskaper, men inte pedagogiken, metodiken och didaktiken. Att lägga ett schema med extra utrymme till reflektion, och att utse en handledare som blir väl insatt att det är ett uppdrag på två år, och då ska hen finnas till hands. Sen tycker jag även att det är oerhört viktigt att rektor engagerar sig, du får en medarbetare som verkligen har valt att jobba i skolan, som vill göra skillnad för våra elever. Ge tid till personen i fråga, lyssna, ställ frågor och finns till hands. Samtidigt är det också viktigt att personen i fråga blir en i teamet direkt, att det är en ny medarbetare vi får till oss, att ha förtroende för hen och att lyssna och ta till vara på tankar, idéer och frågor.

Vill du veta mer?

Ledarskapsprogrammet är en resa och kommer ge dig en chans att göra skillnad och vidareutveckla dina ledaregenskaper. Läs mer om vårt ledarskapsprogram

Är du en rektor som till hösten behöver tillökning i lärarkåren? Läs mer om placering