Förlängt samarbete med Malmö Stad!

Strax innan årsskiftet förlängde Malmö Stad för fjärde gången samarbetsavtalet med Teach for Sweden. Det har varit ett samarbete som varit nyttigt för både parter med tydliga krav och lösningsfokus för att skapa möjligheter för flera examinerade lärare inom Malmö Stad.

Martin Strand är sedan november ny chef för Kompetensförsörjningsenheten på Grundskoleförvaltningen och berättar om sitt första intryck av Teach for Sweden.

Jag visste väldigt lite om Teach for Sweden. Det jag visste var att man fångar upp vissa akademiker, t.ex. ingenjörer, som vill byta karriär till läraryrket och erbjuder dem anställning och kompletterande lärarutbildning. Samt att detta arbete har skett i samarbete med ett antal huvudmän, däribland Malmö stad. Mitt första intryck är att Teach for Sweden har en mycket tilltalande vision och en erfarenhet, organisation och kompetens att arbeta efter den visionen.

Inför att det nya avtalet skulle signeras diskuterades förutsättningar för att få än större utväxling av samarbetet. Båda parter skriver under på att fortsätta med den goda kommunikationen för att tillsammans öka antalet behöriga lärare i Sverige och Malmö. Andra förväntningar är att tillsammans ge deltagarna en god utbildning och en attraktiv arbetsplats.

Malmö stad som arbetsgivare satsar på sina anställda. Det är en arbetsgivare som vågar tänka nytt – vi ser inte hinder utan utvecklingsmöjligheter. Inom Malmö stads grundskolor finns en sammanhållning som märks av och vi arbetar alla tillsammans för varje elevs bästa skola!

Martin anser att man i den rådande lärarbristen måste överväga alla möjligheter att öka antalet utbildade lärare i Sverige. Malmö ska, i sin storlek som kommun, ligga i framkant i detta arbete. Han upplever att samarbetet med Teach for Sweden är välfungerande, och att det finns förtroende för varandras arbete. Till hösten 2020 blir det sjunde året som det finns möjlighet att jobba inom Malmö Stad och Martin har en tydlig bild varför man ska ta den chansen.

Möjligheten till att byta yrkeskarriär, att kombinera arbete och studier och att få mycket gott stöd under sin studietid är för mig.