Flera händer som kommer tillsammans i mitten ovanpå varandra.

Bygg framtiden med oss – bli en del av Framtidsbyggarna

 

Vilka är Framtidsbyggarna?

Framtidsbyggarna är en grupp människor som tillsammans skapar framtiden de drömmer om. Tillsammans bidrar de till ökad förståelse för skolans roll för kommande generationer, Sveriges globala konkurrenskraft och välfärd.

Framtidsbyggarna är ett projekt för Teach for Sweden-alumner, deras högstadieklasser och våra företagspartners. Under ett år samarbetar alumnen och en erfaren ledare från ett av våra partnerföretag för att utveckla mentorsklassens olika färdigheter för att kunna välja sin egen framtid – genom att visa dem möjliga framtida karriäsvägar och yrken, utveckla deras självledarskap och öka deras intresse för arbetsvärlden. Programmet bygger på fyra olika delar som löper parallellt under ett år. 

Fyra delar i Framtidsbyggarna

Utbildningsprogrammet ”Jag är kapten”. Utbildningen ”Jag är kapten” för högstadieelever har vi tagit fram för mentorsklasser i vårt nätverk.  Målet är att visa eleverna att de själva kan påverka sina liv och sin framtid. Regelbunden kontakt med företagspartners ger eleverna ytterligare stöd för att hitta en tydlig riktning och planera nästa steg. Mer om ”Jag är kapten”.

Planeringssamtal. Under året träffas alumnen och företagsledaren tre gånger one-on-one för att gemensamt planera aktiviteter med mentorsklassen utifrån elevernas behov.

Gruppsamtal med Framtidsbyggarna. Alla alumner och ledare från våra partnerföretag är med på flera inramande träffar. Träffarna finns för att utbyta erfarenheter, inspireras och lära sig av varandra och skapa en bättre förståelse för elevernas vardag och förutsättningar.

Aktiviteter med mentorsklassen. Företagsledaren får lära känna eleverna i mentorsklassen och genomför tillsammans med alumnen aktiviteterna som eleverna har behov av – t.ex. företagsbesök, CV-verkstad, inspirationssamtal mm.  

Vilka fördelar finns det med att vara en del av Framtidsbyggarna?

Du som TFS-alumn​

 • får möjlighet att under nio månader samarbeta med en erfaren ledare från ett av våra partnerföretag
 • kan utveckla ditt eget ledarskap och utb​yta erfarenheter med denna ledare som mentor
 • får all material som du behöver för utforma nio månaders arbete kopplat till drömmar, mål och medveten träning med din mentorsklass

Dina elever​

 • lär sig verktyg för att kunna sätta tydliga mål och träna medvetet för att uppnå dessa​
 • får möjlighet att lära känna en företagspartners näringslivsverksamhet och lära sig mer om möjliga framtida yrken
 • får en ram inom vilken de kan reflektera över och förtydliga sina egna framtidsdrömmar

Du som företagspartner

 • får följa med en högstadieklass under nio månader och hjälper eleverna med din expertis och mentorskap​
 • gör tre konkreta insatser tillsammans med TFS-alumnen som hjälper eleverna att förverkliga sina framtidsdrömmar​
 • får möjlighet att presentera din verksamhet och karriärmöjligheterna på ditt företag för en högstadieklass

 

Vad är ”Jag är kapten”?

Jag är kapten är ett utbildningsprogram för högstadieelever som du som lärare kan använda tillsammans med din mentorsklass. Din klass får ett elevhäfte och tillsammans jobbar ni med detta under mentorstiden. Syftet med programmet är att stärka eleverna i sitt självledarskap. Programmet har tre olika faser:

 • Fas 1: Jag drömmer. Elever upptäcker och förfinar sina drömmar. 
 • Fas 2: Jag äger. Elever reflekterar över vad de kan påverka och äga. 
 • Fas 3: Jag styr. Elever lär sig att träna medvetet för att uppnå sina mål.

Är du en Framtidsbyggare? Anmäl intresse!


Jag vill bli Framtidsbyggare

Vill ditt företag bli partner?

Med stöd från dig och ditt företag ser vi till att alla barn får den utbildningen de förtjänar. Dagens elever är morgondagens medarbetare.

Bli vår partner

Vad händer i alumninätverket?

Efter ledarskapsprogrammet ingår du i vårt alumninätverk och fortsätter din ledarskapsresa och arbetet med att skapa en likvärdig skola tillsammans med över 300 andra alumner.

Läs mer om vår alumniverksamhet