Från ingenjör till lärare – så bytte Anna karriär

Så blev karriärbytet möjligt genom Teach for Sweden

IT-utvecklaren Anna trivdes egentligen med sitt jobb när hon bestämde sig för att göra ett karriärbyte. En frustation över att inte göra skillnad slog rot, och Anna fick upp ögonen för läraryrket. Genom Teach for Sweden går hon ett av landets tuffaste ledarskapsprogram och får möjlighet att göra skillnad för morgondagens vuxna.

Hela Teach for Swedens filosofi är att alla barn kan lyckas i skolan. Det är en väldigt fin och bra tanke att ha med sig i vardagen, säger Anna.

Som utbildad ingenjör jobbade Anna under flera år med utveckling inom IT och design. Frågar du henne i dag beskriver hon sitt gamla yrke som roligt men frustrerande. I sitt dagliga arbete träffade hon ungdomar men saknade möjlighet att påverka och göra skillnad. Efter att ha hittat Teach for Sweden utbildas hon nu istället till lärare och kan göra skillnad varje dag.

– Det som fångade mitt intresse var hela upplägget. Att få jobba och studera parallellt, och applicera mina universitetskunskaper direkt i mitt arbete, var något som övertygade mig.

Utbildar akademiker

Teach for Sweden erbjuder ett tvåårigt program där akademiker kombinerar en lärartjänst på 80% med utbildning i ledarskap och pedagogiska studier vid Luleå tekniska universitet. När de två åren har gått är deltagarna behöriga lärare och kan ansöka om lärarlegitimation.

Teach for Sweden arbetar för att göra skillnad för de barn som behöver det mest och minska den ojämlikhet och segregation som finns inom svensk skola i dag.

Läs mer om ledarskapsprogrammet här!

Genom Teach for Sweden kommer du ut i skolan direkt. Anna berättar att det inte finns någon risk att du efter två års studier kommer ut i skolan och inser att detta inte var något för dig. Under sommaren går du en intensivkurs på två veckor, det så kallade Sommarinstitutet. Det förbereder dig för arbetet i klassrummet, där du gör skillnad från dag ett.

– Jag blev övertygad redan under den noggranna rekryteringsprocessen. Det här var inte som andra lärarutbildningar man hört om. Under Sommarinstitutet fick jag både en generell och handfast utbildning som gjorde mig beredd inför den första skoldagen. Det var riktigt lyxigt, och jag har fortsatt mycket utbyte med gruppen. De är mitt stöd i vardagen vad gäller både studier och stöttning i själva yrket.

”Dedikerad ledarskapsutvecklare”

Anna är ensam lärare i ämnet teknik på sin skola, men under Sommarinstitutet byggde hon kontakter med flera tekniklärare som är på andra skolor. De ger varandra tips för att lyckas i klassrummet eller i svåra situationer. Anna får även stöd av en personlig ledarskapsutvecklare från Teach for Sweden, dedikerad till att lära henne metoder som sedan kan appliceras i klassrummet.

Jag får lära mig hur jag skapar trygghet och studiero. Det handlar inte om att höja rösten, utan att respektera och tro på elevernas vilja att lyckas. Det här är ett jobb med en konstant utveckling, därför gör ledarskapsprogrammet så stor skillnad.

”Sveriges bästa ledarskapsprogram”

Vill du gå en utbildning som faktiskt utvecklar dig som person ska du välja Teach for Sweden anser Anna. Det här är inte en enkel väg till lärarlegitimation. Utbildningen är utmanande, men resultatet får henne att kalla Teach for Sweden Sveriges bästa ledarskapsprogram.

Hela Teach for Swedens filosofi är att alla barn kan lyckas. Det är en väldigt fin och bra tanke att ha med sig i vardagen. Med varje barn kan jag använda mitt ledarskap – varför gör eleven så, och hur kan jag göra för att hen ska lyckas? Utan Teach for Sweden tror jag inte att jag skulle tänka på det sättet, avslutar Anna.

 

 

Bli en del av lösningen

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!