Max Jacobson tog steget att utveckla sitt ledarskap och göra skillnad för högstadieelever genom Teach for Sweden’s 2-åriga ledarskapsprogram. För att bredda synen på ledarskap och skapa spännande dialoger mellan ledare i olika branscher har deltagarna i programmet möjlighet att ha en mentor från andra branscher under år två. Målet med mentorskapsutbytet är att lyfta ledarskapet som lärarrollen innebär och visa på likheter med ledarskap inom andra branscher.

Max har riksdagsledamoten Gunilla Svantorp som mentor och det möjliggör en diskussion om vikten av bra ledarskap på högsta politiska nivå. Att ha en mentor är något som även har gynnat Max elever då en av hans klasser fick möjlighet att besöka riksdagen. Ett besök som lämnar avtryck för framtiden, precis som Max.

Vill du utveckla ditt ledarskap till nya gränser för att lämna avtryck hos elever och kollegor? Läs mer om Teach for Sweden’s ledarskapsprogram här.