Har du läst språk?

Nyhet för i år att vi även tar emot ansökningar inom språk. Tidigare år har vi i huvudsak riktat oss mot de naturvetenskapliga ämnena men har i år fått möjlighet att utöka till fler ämnen.

Rekryteringen till vårt ledarskapsprogram är i full gång, och vi är mitt uppe i vår jakt efter 75 ledare. I år vill även hitta ledare som har studerat svenska, engelska eller spanska. Vi riktar oss framförallt mot de ämnen som benämns som bristämnen. De naturvetenskapliga ämnena har sedan länge haft en stor lärarbrist. Med växande siffror har detta tyvärr även sträckts till de andra ämnena.

Precis som med de naturvetenskapliga ämnena så krävs det att du har studerat minst 90 högskolepoäng med inriktning mot ett av våra antagningsämnen i språk; svenska, engelska & spanska. Som en del av dessa 90 hp så behövs ett självständigt arbete om minst 15 hp, detta kan exempelvis vara en c-uppsats. Vårt program har strikta akademiska krav eftersom du under ledarskapsprogrammet två år endast läser in pedagogik. De pedagogiska studierna är det som ger lärarbehörigheten.

Är du redo för nästa utmaning?

Vi letar efter modiga ledare till vårt program. Personer som har en övertygelse om att alla barn kan och som vill ge sig in och göra skillnad. Stämmer det in på dig eller någon du känner? Då är ledarskapsprogrammet helt rätt väg, skicka in en ansökan här eller läs mer om vårt program. Sista ansökningsdag är 28/2