I Karlstad får du arbeta med utbildade kollegor

Karlstads kommun har nu inlett ett samarbete med Teach for Sweden. Johan Sjövall, som är utbildningschef i kommunen berättar att de fick kontakt med Teach for Sweden inför läsåret 19/20 och valde då att anställa en person med upplägget. De ser samarbetet som en möjlighet att få behöriga lärare till mer svårrekryterade kompetenser.

-Vi har fått ett bra intryck av Teach for Sweden som en seriös partner och ser ett stort värde i att bredda rekryteringen på det här viset.

Att arbeta i Karlstad innebär att du med störst sannolikhet i hela landet får arbeta med utbildade kollegor berättar Johan. De är stolta över att få höga siffror i medarbetarundersökningen, ett tecken på att medarbetarna trivs.

-Vi arbetar systematiskt med både kvalitet och arbetsmiljö. Karlstad är en kommun som under många år arbetat med sitt varumärke och det finns en tydlig röd tråd i kommunens arbete.

Ett samarbete mellan Karlstad kommun och Teach for Sweden innebär att Karlstad kan erbjuda möjlighet att kombinera studier och praktik, vilket gynnar både studenten och eleverna. Genom att studenten får möjlighet att koppla teori och praktik och i ett tidigt skede skapa relationer till elever och kollegor får studenten ett försprång i att uppnå professionsidentitet.

Vi på Teach for Sweden är väldigt glada över det nya samarbetet med Karlstads kommun!