Inspiration och utbyte på årets alumnikonferens

Årets alumnikonferens på temat ”Från ord till handling” ägde rum 29-30 oktober i Stockholm. Under två intressanta och lärorika dagar diskuterade de 40 deltagarna ledarskap innanför och utanför klassrummet. Utöver inspirerande pass av våra alumner lyckades vi dessutom att vinna särskilt intressanta talare till konferensen: Elin Ljung, kommunikations- och hållbarhetschef på Nordic Capital berättade om varför de valt att bli partner och stötta vårt arbete på Teach for Sweden. Johan Åhlén, global marknadschef på AFRY höll i en workshop om kommunikation och ledarskap och Anna Fredqvist, undervisningsråd på Skolverket pratade om samverkan för bästa skola. Lördagen började med ett digitalt pass av Philipp Arlt, CEO på MUT Academy i Hamburg, Tyskland och därefter berättade Carina Juserius från Kompus Kompetensträning hur man motiverar sig själv och andra. Sista talaren för lördagen var Binette Seck, Head of Space CSR Academy på SPACE och årets IT-kvinna, som pratade om sin mission att demokratisera accessen till kunskap inom Tech.

Jag tycker att det ger energi och nya idéer till hur man kan bli en bättre lärare. Mycket handlar också om hur vi kan påverka eleverna i den stora bilden; till exempel hur vi kan ge dem framtidstro och motivation – sånt man inte pratar om i skolan. Och det är såklart jättekul att träffa andra alumner från sin egen och andra cohorter. Det är en fin gemenskap!

– Johan Kvissberg, Cohort 17

 

Alumnikonferensen ägde rum för tredje gången. Syftet med konferensen är att alumnerna får träffas, nätverka, inspireras och utvecklas tillsammans – så att vi gemensamt kan fortsätta jobba mot vår vision om en likvärdig skola där alla barn kan välja sin egen framtid!

Det är som en stor inspirationshub! Man får hur mycket input som helst och det är så roligt att se engagemanget från andra alumner!

– Ulrika Lindroth, Cohort 17

Stort tack till alla alumner, talare och organisatörer som gjorde årets alumnikonferens till en stor succé! Vi ser redan fram emot alumnikonferensen 2022.