Alla barn kan – en dag ska de kunna välja sin egen framtid!

Eh Hser Nay var en av de allra första att skicka in sin ansökan när vi öppnade rekryteringen till ledarskapsprogrammet i november. I slutet av november höll vi den första urvalsdagen, vartefter vi med glädje kunde erbjuda honom en plats i programmet. Vad har han med sig för erfarenheter och vad tror han att ledarskapsprogrammet kommer ge? Nu när Eh Hser Nay hunnit smälta sitt besked har vi gjort en kort intervju för att få reda på hur tankarna går, ta del av den nedan:

Vad har du för bakgrund och vad tar du med dig från tidigare erfarenheter nu när du ska göra skillnad i klassrummen?
Jag har varit en ledare inom flera olika områden. Till exempel har jag varit en scoutledare och är en ungdomsledare för karenfolket som bor i Sverige. Förutom det jobbar jag idag som obehörig lärare på Fristadskolan i Borås. Tack vare mina olika erfarenheter känner jag att jag utvecklats väldigt mycket i mitt ledarskap den senaste tiden och utifrån min erfarenhet vet jag att jag kan göra skillnad i klassrummet. Att vara en ledare är en stor utmaning, men en utmaning som jag trivs med. Sedan lär man sig av sina misstag och kan göra om tills problemet är löst.

Vad är det roligaste med att arbeta som lärare?
Att se eleverna utvecklas varje dag och framförallt när elever säger ”aha”, det är faktiskt den bästa känslan man kan känna. Och sen är det aldrig fel med lite lov då och då :).

Hur tror du att du kan utveckla ditt ledarskap genom programmet?
Det som är bra med Teach for Sweden är att man jobbar 80% med full lön och man har då tid att studera på fredagar. Dessutom finns det alltid någon att prata med under utbildningen och man är aldrig ensam. Idag jobbar jag som obehörig lärare och ibland känner jag att en sak som jag saknat i klassrummet är faktiskt ledarskap. Att kunna leda 25 elever med olika behov och anpassningar är inte så lätt. Men med hjälp av ledarskapskapsprogrammet vet jag att jag kommer kunna lära mig det som jag saknar.

Vill du också påbörja en ledarskapsresa? – Läs mer om Teach for Sweden här!