Karolinas tal

Nedanstående text är det Tal som kandidaten Karolina Roughton framförde vid examensceremonin för cohort 14

Kära gäster, kollegor och kollegor i cohort 14.

Nu är det drygt två år sedan, som vi träffades för första gången under internatet i Trosa. Tre oförglömliga veckor. Detta var början på vår resa tillsammans, som lärare och ledare i den svenska grundskolan.

Genom Teach for Swedens program har vi nu fått möjligheten att vara med och påverka morgondagens samhällsmedborgare, genom att tillsammans arbeta för en likvärdig skola, där alla barn ges förutsättningar att lyckas, genom ledarskap och genom samverkan.

I ett samhälle där vissa skolor har tuffare utmaningar än andra, anser jag att detta är ett mycket stort och viktigt uppdrag för att nå ett en jämlik skola och därmed ett mer jämlikt samhälle där alla människor räknas, oavsett vilken bakgrund man har. För att kunna nå det samhället är jag övertygad om att vi måste börja med barnen.

När vi som lärare ser ett barn som lyckas, oavsett vilken prestation det rör sig om, när det glimmar till i barnets ögon och man ser att kunskapens ljus tänts till. Då värmer det i mitt och många andras lärarhjärtan. Jag tror att var och en av oss här inne har varit med om den känslan under de här två åren, den där känslan om att det vi gör är viktigt och betyder något, både för oss, för samhället, men framför allt för alla barn där ute, som kan och har rätt till att få den där tändningen av kunskapens ljus i sina ögon.

Mina, våra, två år som lärare har varit utmanande och tuffa under många perioder. Jag, vi, har tvekat och känt oss osäkra många gånger på om det vi gjort och sagt har varit rätt. Men varje gång jag, vi, ser den där tändningen i en elevs ögon, glädjen att lyckas, så förvinner tvekan och osäkerheten.

Tack Teach for Sweden som har gjort det här möjligt, tack coacher som stöttat oss i våra klassrumssituationer, tack mentorer som guidat oss genom hur man blir en bättre ledare, något som behövs i den svenska skolan. Tack till alla kandidater, vänner, som funnits där för mig och för varandra under de här åren, styrkt och stöttat varandra under både lättsamma och svåra perioder. Utan varandra hade detta inte varit möjligt.

Jag önskar att alla lärare hade fått den här ingången till läraryrket som vi har fått, för att på så sätt tillsammans kunna vara med och forma och utveckla framtidens skola.

Inte en skola för vissa, utan en skola för alla.

TACK!

Karolina Roughton