Lärarna som vill arbeta i utsatta områden

Allt fler elever i utsatta områden får gymnasiebehörighet, visar en kartläggning från Sveriges radio Ekot. En viktig framgångsfaktor är skickliga lärare, menar stiftelsen Teach for Sweden, som placerar blivande lärare på skolor med stora behov.

– Vi är väldigt glada att eleverna i utsatta områden lyckas med hjälp av kompetenta lärare. Nu får vi fortsätta driva denna utveckling framåt så att gymnasiebehörigheten i utsatta områden blir lika hög som i resten av landet, säger Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

Sedan 2013 har Teach for Sweden bidragit med över 360 lärare till svenska klassrum. Programdeltagarna, som går organisationens ledarskapsprogram, placeras på skolor som ligger under riksgenomsnittet när det gäller måluppfyllelse.

Många av dessa skolor ligger i utsatta områden, där andelen lärare utan behörighet är lägre än någon annanstans. Bara 62% av lärarna i de mest utsatta områdena är behöriga. Där elevernas förutsättningar är som svagast finns det alltså lägst andel lärare med rätt utbildning.

– Det går inte ihop. De elever som har störst behov av en kunnig och skicklig ledare i klassrummet får inte det som det ser ut idag. I år rekryterar vi vår tionde grupp deltagare och samtliga kommer arbeta där de kan göra störst skillnad och ge barnen makten att välja sin egen framtid, säger Karlberg Gidlund.

I år har över 520 personer sökt Teach for Swedens ledarskapsprogram, som möjliggör för akademiker att byta till läraryrket. Programdeltagarna läser under två år in en lärarexamen samtidigt som de arbetar på en högstadieskola. Drygt 40 av dem valdes ut och kommer börja arbeta i klassrum runt om i Sverige till höstterminen.