”Läraryrket lockade, att dagligen träffa tonåringar och göra skillnad”

Linnea Dunge funderade länge över vad hon skulle ta för nästa steg. Efter flera år på en av Sveriges största koncerner ville hon ha en förändring. Läraryrket lockade, att dagligen träffa tonåringar och göra skillnad. Via en vän fick hon kontakt med Teach for Sweden, en insamlingsstiftelse som jobbar för en likvärdig skola genom ledarskap. Linnea blev, efter hårda urval, antagen till ledarskapsprogrammet och påbörjade sin resa hösten 2017 på en skola i Södertälje. Efter ett år i programmet flyttade den smålandsbördiga Linnea tillsammans med sin familj till Västervik och fortsatte programmet på distansupplägg.

Vad var den avgörande faktorn för dig att söka till Teach for Sweden?
För mig var det en nyfikenhet på offentlig sektor och ett ökat intresse för samhället. Den är så betydande och i synnerhet skolan är så viktig och avgörande för elever och samhälle.

Hur gick dina tankar när du fick erbjudande om en plats i programmet?
Det var ett svårt beslut om jag ska vara ärlig. Jag kände en oro inför det höga tempot och för att det skulle bli för mycket. Jag frågade mig om det skulle det var värt satsningen. Från början hade jag faktiskt tänkt att tacka nej men det totala stödet från TFS vägde över. Det kändes tryggt att det, innan första dagen i skolan, fanns ett två veckor långt sommarinstitut där vi fick verktyg för att kunna hantera det nya yrket samt en grund att stå på. Dessutom var det inget alternativ för mig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning utan inkomst. Här fick jag chans att, med en betald studiedag, kunna blir legitimerad lärare och få en ledarskapsutbildning.

Du vågade ta klivet in i ett helt nytt yrke som inte sällan beskrivs som väldigt tufft. Vilket stöd erhåller du från Teach for Sweden?
Det är som jag ser det tre saker. Det första är sommarinstitutet med allt praktiskt övande. Sedan är det den personliga ledarutvecklaren som följer mig under mina två år. Nummer tre är nätverket som vi har i min cohort och all den stöttning vi ger och får. Teach for Sweden och mitt lärosäte har givit mig en professionell utveckling som lärare och de diskussioner vi för tillsammans om skolan berör de samhällsfrågor som intresserade mig så när jag sökte.

Arbetet i en skola i Södertälje hade varit givande och Linnea trivdes men med rötterna i Småland kände hon sig lockad att vara närmare släkten.  Så Linnea med familj att återvända till Småland och sedan hösten 2018 arbetar Linnea på Ellen Key skolan i Västervik. Hon läser nu sitt andra år på ledarskapsprogrammet och tredje terminen av de pedagogiska studierna vid Luleå Tekniska Universitet.

Sedan flytten till Västervik gör du distansvarianten av ledarskapsprogrammet, vad innebär det?
Distans blir inte avgörande för det stödet man erhåller. Jag har fortsatt kontakt med min  ledarutvecklare Camilla. Den enda skillnaden är att hon inte är fysiskt närvarande på mina lektioner. Jag upplever att hon via digitala hjälpmedel ändå ser tillräckligt. År två är även mer kopplat till ledarskap utanför klassrummet och då har inte distansupplägget påverkat innehållet. Däremot upplever jag en större utmaning med studierna då jag inte har möjligheten att fysiskt arbeta tillsammans med mina kursare. När vi har våra träffar med alla som läser vid Luleå Tekniska Universitet försöker jag maximera de dagarna studiemässigt.

Vad är skillnaden jämfört med när du jobbade i Södertälje?
I en småkommun är skolan en större del av helheten. Alla känner alla och inte lika anonyma människor och jag vet inte om det är fördel eller inte. I skolan är det liten skillnad. Högstadieskola, samma läroplan, samma utmaningar. Cyklar till jobbet är en skillnad (skratt)

Linnea upplever att hon har utvecklats mycket under programmet. Genom den dagliga kontakten med elever och kollegor har hon lärt sig mycket om sig själv och andra.  En stor hjälp är, utöver Lldarutvecklaren, kollegorna i programmet som har blivit ett stöd på ett djupare plan än bara studier och morgondagens lektionsplanering.

Vad har varit framgångsfaktorer för dig?
Jag började läsa lite litteratur innan första kursen för att vara igång. Jag visste att det skulle vara mycket nytt och ville få en enklare start med studierna.  Men framförallt är det såklart min ledarutvecklare Camilla. Hon får mig att se vad som fungerar och inte bara vad som ska förbättras. Hon signalerar att man är på rätt väg, att det finns saker som fungerar. Det är lätt att se allt som man vill göra bättre men hon har verkligen fått mig att bygga på mina styrkor.

Du har en gedigen bakgrund inom logistik och transport. Vad bidrar dina erfarenhet med i arbetet på skolan?
Jag känner mig trygg med att jag klarar av utmaningar. På den kollegiala sidan av skolan medför det att jag är van vid att samarbeta och lyssna på andra. Min erfarenhet har givit mig en bild att saker och ting går att förändra. Utifrån lång erfarenhet i ledarpositioner tar jag även med mig en förståelse för beslut och hur folk i ledande positioner tar beslut på de grunder de har. Det finns många förutsättningar som man inte alltid känner till och jag har en tilltro att de gör det bästa möjliga. Rektorsjobbet är väldigt svårt och jag har den yttersta respekt för den professionen.

Om du blir antagen till programmet jobbar du två år på en högstadieskola samtidigt som du läser in lärarexamen vid ett lärosäte. En 100 %-ig anställning bestående av fyra dagars arbete i skolan och betald studiedag passade Linnea som har familj och inte möjlighet att ta studielån. Tempot är högt då studietakten är på 75 % fart utöver 80 % jobb på en högstadieskola.

Vad kan du berätta om studierna på Luleå Tekniska Universitet?
LTU har hög servicenivå och svarar bra på frågor. Vi var den första gruppen som började denna utbildning i Luleå som ett resultat av ett samarbete mellan LTU och Teach for Sweden.  Överlag har det fungerat bra och jag märker att upplägget optimeras allteftersom. Det är annorlunda studier jämfört med vad jag är van vid – mer litteratur. Som ingenjör fanns det ett rätt svar men inom humaniora och pedagogik handlar det mycket om samtal och att se på olika sätt och ur olika perspektiv.

Vad skulle du vilja säga till de som funderar att söka Teach for Swedens distansupplägg?
Gör det! Men tänk igenom vad du ger dig in på. Inte på negativt sätt, utan med en medvetenhet om att det är ett bra och tufft program. Du behöver vara redo att ge järnet i två år. Klarar du urvalet är du lämpad även om du inte tror det, skrattar Linnea. Som jag sa tidigare, ledarutvecklarna från Teach for Sweden fokuserar mycket på dina styrkor och det är coolt att kunna bygga på det som fungerar. Det är något som fungerar på många plan i livet.