”Utmaningar får mig att växa och ger dubbelt tillbaka

        – Ledare i cohort 16

Tvåårigt ledarskapsprogram


 

Vi är övertygade om att modiga ledare i klassrummet är en förutsättning för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att välja sin framtid. I vårt tvååriga ledarskapsprogram kan du, med dina styrkor och ambitioner, leda förändring för barn i klassrummen och vara en del i att bygga framtiden.

 

Ledarskap i klassrummet

Vår ledarskapsutbildning är byggd efter ramverket LÄRA LEDA och bygger på ledarskap i klassrummet. Vi är övertygade om att ditt ledarskap kommer sättas på prov. Ramverket utgår efter ledarskap efter tre huvudsakliga delar, leda dig själv, leda andra och leda förändring. Genom det har du direkt påverkan i klassrummet och i samhället på stort.

Genom samarbete med offentlig och privat sektor agerar vi spindeln i nätet mellan olika sektorer. Du kommer att bygga ett brett kontaktnät med olika ledare och tillsammans med oss jobba för den likvärdiga skolan.

Läs mer om programmet

 

Vad erbjuder vi?


Vi erbjuder ett tvåårigt ledarskapsprogram, där du kommer att arbeta som lärare i en skola med tuffa utmaningar samtidigt som du läser in din lärarexamen på distans och får en unik ledarskapsutbildning. Genom hela programmet har du en coach som handleder dig i din utveckling som ledare och lärare. Under det andra året är du en del av vårt mentorskapsprogram FRAMTIDSBYGGARE. Där du matchas med en chef eller ledare från ett av våra partnerföretag och deltar i ett ömsesidigt utbyte på temat ledarskap.

Läs mer om behörighet

Vilka är vi?


Vi är en ideell organisation som arbetar för en likvärdig skola. Vi tycker att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund ska få samma chans att lyckas i skolan. Genom att placera akademiker med ledaregenskaper i klassrummet vill vi vara med och förändra på individ så väl som samhällsnivå. Idag har vi över 100 ledare som arbetar på drygt 80 skolor runt om i Sverige. Tillsammans når de över 8000 elever. Vårt alumninätverk består av 60 alumner som gör skillnad i skolan så väl som i näringslivet.

Läs vår vision

Vill du utvecklas och bli en bättre ledare?

Årets rekryteringsomgång är avslutad. Skicka in en intresseanmälan och håll dig uppdaterad!