Många fördelar med att anställa via Teach for Sweden

Vi hade ett stort behov av lärare inom matematik, NO och teknik på skolan och hörde då talas om Teach for Sweden. Jag gillade upplägget och att fokus låg på ledarskap i klassrummet vilket jag tror är en framgångsfaktor. Jag såg det också som en spännande variant då vanliga kandidater från lärarutbildningen inte alltid höll måttet.

Per Nilsson är rektor på Ängskolan i Sundbyberg, en skola som har tagit emot flera deltagare från Teach for Swedens ledarskapsprogram. Han ser många fördelar med att samarbeta med oss och har varit väldigt nöjd med deltagarna.

-Fördelarna är att deltagarna har en gedigen ämneskunskap samt att de är personer som brinner för sitt arbete. De har gjort ett aktivt val att bli lärare och genomgått en rekryteringsprocess, vilket jag ser som ett kvalitetstest. Eftersom det är högt söktryck till programmet leder ett urval till att kvalitén på kandidaterna blir högre än kandidaterna som kommer från en vanlig lärarutbildning där många sökanden kommer in. Jag ser det också som en fördel att de jobbar och studerar samtidigt. Det har varit ett välfungerande och bra samarbete och jag har goda erfarenheter av TFS.

Vi har fyra personer på skolan som har gått programmet, inklusive biträdande rektor. De har bidragit med väldigt mycket då de har en annan ingång utifrån sina erfarenheter från näringslivet och att de inte arbetat som lärare tidigare. De kan se utanför boxen och bidrar med nya tankar. Det ser jag som en stor bonus!

Per lyfter att de har haft svårt att hitta kvalificerade inom ämnena matematik, teknik och NO så det var värt att testa att rekrytera genom Teach for Sweden då han såg det som en spännande idé att pröva.

-Det finns en kvalitetsstämpel att deltagarna gått igenom nålsögat eftersom det är fler sökande än antalet platser till programmet. Sedan tycker jag om att det är väldigt mycket fokus på det praktiska. På en vanlig lärarutbildning utgör praktiken bara 15-20 veckor medan deltagarna arbetar och studerar parallellt. Det tror jag också är en framgångsfaktor, att praktiken utgör så stor del.

På frågan vad kan skulle vilja tipsa andra rektorer som funderar på att anställa en deltagare till höstterminen 2021 att tänka på, svarar han:

Kör! Det är inte så mycket att fundera på. Det finns goda chanser att hitta en bra medarbetare och det berikar verksamheten att anställa motiverade personer som gjort ett aktivt val att bli lärare. De är målmedvetna och vet vad de vill samt känns stabila och trygga. Det enda man bör tänka på är att det kan medföra en kostnad för skolan.

Är din skola intresserad av att anställa vi oss? Då ska du göra en intresseanmälan här eller kontakta vårt placeringsteam på mejladressen: placering@teachforsweden.se.