Möt våra samarbetspartners – Astrid på Stockholms Stad

Vi hade möjlighet att intervjua Astrid Gadman Norderfeldt på Stockholms Stads utbildningsförvaltning. Tillsammans med Astrid och Stockholm Stad har Teach for Sweden haft möjlighet att i år placera 10 kandidater genom Utbildningsförvaltningen. Av totalt 56 kandidater som i år går programmet arbetar 14 på någon av Stockholm Stads skolor, och vi ser gärna att det blir fler tillsammans med Astrids hjälp.

Vid frågan om hur Astrid skulle beskriva sig själv svarade hon: ”En fd radikal socialarbetare som ville förändra samhället, sadlade om och skulle bli terapeut – upptäckte att mitt tålamod inte riktigt räckte för något av detta utan började arbeta med organisations- och personalfrågor. Kan man inte ändra världen eller individer så kan man påverka organisationer så att de blir bra och välfungerande. Är mycket resultatorienterad och har en särskild klockarkärlek till skolan.”

Varför har Stockholm Stad valt att samarbeta med Teach for Sweden?
Stockholms Stad står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Stockholm växer och alltfler barn kommer till våra skolor samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar. Tillsammans med kravet på lärarlegitimation leder detta till att vi totalt behöver rekrytera ca 1 000 lärare varje år de närmaste 5-7 åren. Även om vi skulle kunna rekrytera alla som utexamineras från lärarutbildningarna så täcker detta inte våra rekryteringsbehov. Vissa ämneskombinationer, tex matematik- no är särskilt svåra att finna.

Till skillnad från nyutexaminerade lärare så har Teach for Sweden-kandidaterna stöd i sitt ledarskap i klassrummet, vidare har det varit en tillgång i våra personalgrupper att få in nya erfarenheter och inblickar från näringslivet. Något som kandidaterna verkligen kan bidra med.

Vilken är den största utmaningen ni står inför i er kommun?
Först och främst ett öppnare klimat mellan skolor och näringslivet samt akademin. Vi behöver också fler lärare med utländsk bakgrund och andra livserfarenheter så att vår personalsammansättning bättre speglar samhället. Detta i kombination med de tidigare nämnda problemen utgör våra största utmaningar.

Vad tycker ni är den största nyttan med Teach for Swedens arbete?
Teach for Swedens kandidater har en gedigen ämneskunskap – på flera skolor har TFS-kandidaten hjälpt till att bygga upp ämnesinstitutioner. TFS kandidaterna verkar dessutom i de av våra skolor som har låg måluppfyllelse där deras goda ledarskapsegenskaper kommer till stor användning. De har dessutom extra stöd av en coach under sin utbildning vilket ser till att deras arbete håller en hög nivå.

I urvalsprocessen har kandidaterna genomgått urvalsdagar där 6 olika kompetenser bedöms och är handplockade ur ett stort urval. TFS-kandidaterna är också oerhört motiverade och tänkt igenom sitt yrkesval när de byter inriktning till lärare. Det ger välpresterande, skickliga lärare som brinner för skolfrågan.

Vi på Teach for Sweden ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete med Stockholm Stad och tackar Astrid för intervjun.