Nordea och Teach for Sweden förlänger samarbetet

Sedan starten 2013 har Nordea varit med som huvudpartner. Samarbetet förlängs nu ytterligare.

– Alla barn kan och tillsammans kan vi göra skillnad. Nordea är en viktigt partner i Teach for Swedens arbete för en mer likvärdig skola säger Ida Karlberg Gidlund. Nordea bidrar på flera plan dels med sin kunskap avseende svensk näringsliv och dess utmaningar men också direkt i vårt arbete där medarbetarna bland annat är engagerade som ledarskapsmentorer till våra kandidater. Det skapar ett ömsesidigt utbyte och bidrar till fler insikter mellan skola och näringsliv.

Vi ser fram emot vårt vidare samarbetet där vi tillsammans fortsätter att arbeta för en mer likvärdig skola.