Teach for Sweden Cohort 2021

Nu öppnar vi ansökan till ledarskapsprogrammet

Idag öppnar vi ansökan till ledarskapsprogrammet! Förra året var pressen på ansökan högt: Av 500 sökande blev 48 modiga ledare utvalda som i somras började sina nya jobb som högstadielärare. Totalt har vi utbildat över 360 ledare i programmet sedan starten 2013.

Under programmets två år arbetar deltagarna som lärare på en högstadieskola med stort behov av skickliga ledare. Samtidigt som de får full lön läser de in en lärarexamen på distans och får löpande personlig ledarutveckling. Efter programmet erhåller deltagarna lärarlegitimation.

För att kunna gå programmet krävs det minst 90 hp i matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska. Studierna ska även ha inkluderat ett självständigt arbete på minst 15 hp. Urvalsprocessen bygger utöver det på olika kompetenser som är avgörande för att kunna göra skillnad; självinsikt, målmedvetenhet, lösningsfokus, social kompetens och struktur.

Nästa cohort, som är vår 10:e grupp, påbörjar sin ledarskapsresa hösten 2022. Ansökan till programmet är öppen fram till 28 februari 2022.