Ny arbetsintegrerad lärarutbildning sjösatt – ger examen efter ett år!

Sedan 2017 har Luleå tekniska universitet stått för den kompletterande pedagogiska utbildningen för deltagarna i Teach for Swedens ledarskapsprogram. På uppdrag av regeringen har samverkan utmynnat i den nya utbildningen SKPU, Särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Målet är att bygga en ny ettårig KPU som ligger i framkanten av svensk lärarutbildning. De antagna till TFS ledarskapsprogram får en skräddarsydd utbildning från LTU där arbetet på TFS-skolan integreras helt med universitetsstudierna. Måndag – torsdag arbetar TFS:aren på sin skola och ägnar sig samtidigt åt reflektion kring sina upplevelser. Fredagen är vigd till bearbetning av erfarenheterna från veckan tillsammans med andra TFS:are och lärare från LTU. Till skillnad från en vanlig pedagogisk utbildning tar denna avstamp i den konkreta praktiken och är på så sätt anpassad till den unika situation TFS-ledaren befinner sig i.

Ansvariga för satsningen är Susanna Lundh och Oskar Gedda. Susanna är anställd av TFS och LTU sedan april som utvecklingsledare för SKPU:n. Hon gick TFS ledarskapsprogrammet 2013-2015 och har sedan dess jobbat som lärare på sin TFS-skola. Oskar Gedda är pedagogisk utvecklare vid LTU och utbildningsledare för SKPU:n. Så här säger han om SKPU:n:

”När jag först fick klart för mig att utbildningen skulle vara praktikdriven och ha en stomme runt ledarskap kunde jag inte annat än engagera mig. Lärarutbildning liksom annan professionsutbildning behöver hitta morgondagens former för kvalificerad utbildning med akademiska kärnvärden. Ledarskap är centralt för all pedagogisk verksamhet och underskattat i högre utbildning generellt. En praktikdriven utbildning som på allvar utnyttjar bredden och djupet av lärmöjligheter i både en professionspraktik och en akademisk praktik – det är att skapa en del av framtiden för både elever och utbildningsdeltagare.”