Nytt samarbete med Uddeholms AB

Uddeholms AB, världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriella verktyg, och Teach for Sweden inleder samarbete. 

Uddeholm är en global aktör, med en lång lokal närvaro i Hagfors kommun. Samarbetet grundar sig i ett engagemang för svensk skola och vilja att vara med och bidra till en mer likvärdig skola.

– På Uddeholms AB har vi under många år engagerat oss i den lokala skolan, främst kommer detta till uttryck genom vårt engagemang i Teknikcollege. Men även genom andra satsningar som vi gör riktat till såväl grundskola som gymnasium. För oss som teknikföretag är det förstås särskilt viktigt att våra ungdomar ges en bra undervisning som skapar nyfikenhet för ämnena teknik, naturvetenskap och matematik. Tillsammans med Teach for Sweden vill vi vara med och göra skillnad, säger HR-chef Ellen Myrén Scott.

Teach for Sweden tvååriga ledarskapsprogram syftar till att få fler drivna och modiga ledare, men en annan akademisk bakgrund, att arbeta som lärare på skolor med behov. Idag finns Teach for Swedens ledare på skolor från Överkalix i norr till Malmö i söder.  Just nu pågår arbetet med att hitta ytterligare ett sjuttiotal nya ledare som kan göra skillnad i skolan med start hösten 2018.

– Det är ett spännande samarbete som inleds med Uddeholms AB. De är ett engagerat företag som involverar sig i frågor runt svensk framtida kompetensförsörjning. De är också en stor arbetsgivare i Hagfors kommun vilka Teach for Sweden påbörjade ett samarbete i början på året för att bistå i kommunens utmaningar rörande lärarbristen, säger Mattias Svensson vice verksamhetschef och partneransvarig. På det sättet blir samarbetet ett bra exempel på hur kommun, näringsliv och civil sektor kan ta ett gemensamt ansvar för utmaningarna i svensk skola.

Uddeholm är världsledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa verktygsstål. Uddeholm arbetar över hela världen inom utvalda industrisegment och erbjuder ett komplett program av service och tjänster förknippade med verktygsframställning och verktygsunderhåll (värmebehandling, ytbehandling, maskinbearbetning, svetsning, utbildning och teknisk kundtjänst).

Uddeholm har cirka 3 000 anställda över hela världen, varav 900 i Hagfors. Företaget tillhör voestalpine AG.

Teach for Sweden är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Teach for Sweden rekryterar och väljer ut ledartalanger som i ett två år långt ledarskapsprogram arbetar på skolor där behoven för tydliga och modiga ledare är störst.