Hur funkar det?

Fantastiska individer


Allt börjar med en ansökan, vi tror starkt på att varje person har en förmåga att göra skillnad och att med rätt vägledning så kan en individ förändra världen.

Rekrytering


Genom en gedigen rekryteringsprocess så letar vi styrkor hos alla vår sökande. Våra ledare behöver ha både de akademiska kunskaperna som krävs för undervisningen men också förmågor som vi vet gör en skicklig ledare i klassrummet.

Sommarinstitutet


I slutet av juli börjar ledarskapsresan med sommarinstitutet där vi varje år samlar vår nya cohort och påbörjar deras utbildning. Genom intensivkurser, teambuilding och workshops vill vi göra våra ledare day one ready för klassrummet. 

Motiverade lärare


I det tvååriga programmet arbetar våra ledare som lärare. Vi är övertygade om att ledarskap är nyckeln för framgång i skolan och skolan är en fantastisk miljö att öva ledarskap i. Genom att placera och stötta motiverade lärare i klassrum i två år ser vi till att deras elever får möjlighet att nå sin fulla potential.

Skickliga ledare


Ansvaret som lärare i klassrummet är ett av de viktigaste som finns. En skicklig ledare i klassrummet är nyckeln för framgång och i programmet bygger våra ledare på sina kunskaper i en otroligt lärorik miljö.

Vid examen så går våra ledare dels ut som fullt behöriga lärare i sina ämnen men också som skickliga ledare. Verktygen och förmågorna som de samlar på sig under programmet är nyttiga i alla ledarskapsroller, oavsett inriktning.

Alumni


Resan tar inte slut när programmet är avklarat, många av våra ledare fortsätter sin karriär i skolans värld med siktet inställt på rektorstjänster eller skolutveckling. Andra ledare tar klivet ut till näringslivet där de kan agera ambassadörer för skolfrågan.

Oavsett väg så vill vi bygga ett alumninätverk med drivna och motiverade ledare som kan göra skillnad på lång sikt. Genom att sammankoppla skola och näringsliv hoppas vi kunna bygga ett gemensamt ansvarstagande för alla barns rätt till utbildning.

Vill du vara en del av en lösning?

Lämna en intresseanmälan och håll dig uppdaterad inför framtida rekryteringsomgångar. Genom att ge oss en gåva har du möjlighet att stötta en organisation med ledare som arbetar för alla barns rätt att kunna välja sin egen framtid.