Paneldiskussion med Stockholm Stad

Stockholm Stad står inför utmaningen att anställa 1000 lärare om året samtidigt som hela landet står inför en lärarbrist på 65000 lärare vid år 2025. Det innebär att alternativa vägar in i läraryrket blir ett viktig tillägg till de konventionella lärarutbildningarna för att möta det växande behovet för lärare.

Som en del i Stockholms Stads seminarium ”Olika vägar in i läraryrket” så höll Teach for Sweden en paneldiskussions med Enbackaskolans rektor Raija Ikonen och kandidat Einar Persson och Husbygårdskolans rektor Anna Söderberg och kandidat Sanna Lundh. Både Einar och Sanna har en annan akademisk bakgrund än lärarutbildning men delat idag i vårt program där de arbetar som lärare samtidigt som de studerar in sin lärarexamen.

Teach for Swedens arbete går ut på att erbjuda personer som Einar och Sanna en enkel och bra väg in i läraryrket där du har möjlighet att arbeta samtidigt som du läser in din lärarexamen. I nuläget har vi 35 kandidater placerade på skolor i Göteborg, Stockholm och Malmö som dagligen gör en insats för sina elever.